Toch ook ratten in Ternaard

Een melkveehouder in Ternaard is de eerste klant van de nieuwe Rattenjager uit Ternaard. Hij reageerde op een foldertje dat ik bij verschillende boerderijen deze zomer in de brievenbus heb gedaan.

Hij zag wel eens wat ratten, maar maakte zich daarover weinig zorgen. Toch vond hij het de moeite waard om mij uit te nodigen om eens te komen kijken. Hij was verbaast dat er op de eerste avond in september meteen 21 ratten werden afgeschoten. Daar zaten veel grote volwassen ratten tussen die duidelijk al langer nabij het erf in een berg puin woonden.

Een week later werden er nog 10 afgeschoten, weer een week later 6 en vervolgens 4. Daarmee leek de de populatie onder controle. Maar, begin november werd het kouder en trokken de ratten vanuit de akkers naar de warmte van de mesthoop en maïskuil en nam de populatie weer even toe.

Alles bij elkaar zijn er ruim 70 ratten afgeschoten en intussen worden er vrijwel geen ratten meer gezien. Nu is het een kwestie van bijhouden en hoeft de rattenjager nog maar eens in de drie a vier weken een ronde te maken om de populatie beheersbaar te houden.

De rattenjager over rattengif…

Als de rattenjager in donker op het erf speurt naar ratten dan ziet hij veel meer dan ratten. Er scharelen muizen en egels, soms schiet een wezel of marter ergens weg, in het land rennen hazen en altíjd hoor of zie je wel een kerkuil en/of een koppeltje steenuiltjes.

Het is fijn om rattenjager te zijn. Je weet wat je te doen staat en je jaagt op de grote volwassen ratten. Een dikke rat is te groot voor een kat of kerkuil en ook honden en vossen gaan zo’n arrogante dikzak liever uit de weg. Het zijn de alfa-ratten die zich voortplanten. Als teveel ratten zich kunnen voortplanten dan heb je een explosie van kleine ratjes en als je dan nog even wacht…..

De rattenjager hoeft zich niet druk te maken om de verweesde jonge ratjes en de muizen. Dit zijn prooien voor de katten en uilen. Als hij de volwassen ratten afschiet, dan dooft een plaag snel uit. Daarna hoeft hij er alleen maar voor te zorgen dat volwassen migranten zich niet kunnen vestigen en voortplanten. Als hij eens in de 3 a 4 weken komt jagen en afschiet wat hij dan tegenkomt kan een rattenplaag zich niet ontwikkelen.

Maar wat,…. als er gif gebruikt wordt? Dan is de balans verstoord. Ratten zijn slim en eten niet snel van de de gifkorrels. Zeker niet als het voer voor de boerderijdieren veel lekkerder en gezonder is. Muizen zijn minder slim en eten uitbundig van het gif. Als zij dan dronken van pijn over het erf scharrelen zijn ze een gemakkelijke prooi voor uilen, katten, wezels, marters die dan ook slachtoffer worden. Egels snoepen zelf van het gif en gaan ook dood.

Als het om heel goed (d.w.z. voor ratten aantrekkelijk) gif gaat dan is het ‘s-nachts stil op het erf. Er zijn geen ratten, muizen, egels, katten en uilen. Niets! Dit is de na-oorlogse praktijk dat ooit begon met DDT. De rattenjager wordt hier verdrietig van. Ook omdat hij voor dit bedrijf niets kan doen.

Maar gif lijkt steeds minder goed te werken. Ratten zijn resistent geworden. Bovendien wordt het gebruik ervan aan banden gelegd. De ironie wil dat, als je gif (waar ratten resistent voor zijn) gebruikt je alleen ratten overhoudt. Grote en kleine. Het afschieten van volwassen ratten helpt niet meer, omdat kleine ratjes ongestoord kunnen opgroeien. Er zijn immers geen roofdieren meer. Dweilen met de kraan open. Dit is vaak het moment dat de rattenjager wordt gebeld.

Natuurlijk kan de de rattenjager hier helpen. Maar uiteindelijk werkt het niet. Omdat de balans is verstoord. Ook voor een rattenjager niet erg bevredigend en hij zal de boer vragen om te stoppen met gif.

Een kerkuil uit onze uilenkast

Stoppen met gif kan het beste in de herfst. Muizen vermeerderen in de winter niet. Ratten wel, maar daar kan de rattenjager wat aan doen. In de winter en het voorjaar kunnen nieuwe uilen zich vestigen en een boer kan zelf uilenkasten plaatsen en paar gesteriliseerde katten op het erf gaan houden. Hier zal de rattenjager met veel plezier aan meewerken. Daar wordt iedereen blij van.

Jager schiet ratten op boerderij, fabriek en in recreatiegebied

Door Theo Haerkens 01-11-2018 in Reformatorisch Dagblad

2018-11-03-ECON1-rattenjager-3-FC
Rattenjager Wil Peperkamp.  beeld Theo Haerkens

Waar voedsel is, zijn ratten. Zodra de oogst binnen is, trekken ratten uit het buitengebied naar stallen en schuren. Maar ook naar afvalverwerkers, slachthuizen en bedrijven in de voedingssector. Wil Peperkamp schoot in drie jaar ruim elfduizend bruine ratten.

Vijf à zes avonden in de week trekt Wil Peperkamp (68) erop uit om boerderijen en andere bedrijven van ratten af te helpen. Peperkamp werkt met de modernste apparatuur om de knaagdieren op te sporen en te schieten. De gepensioneerde in- en exporteur van auto-onderdelen houdt in een schriftje nauwgezet bij wanneer hij ergens is geweest en hoeveel ratten hij er schoot. „Kijk, ik zit nu op 11.344!”

Collega rattenjager Wil Peperkamp schoot in drie jaar ruim elfduizend bruine ratten. Lees verder bij de bron….

Op TV Nieuwe Oogst: Jager schiet tienduizendste rat

26 maart 2018: Wil Peperkamp heeft gisteren zijn tienduizendste rat geschoten. Dat doet hij op het land, maar ook bij veehouders in de stal. Soms schiet Peperkamp wel honderden ratten op één bedrijf. ‘Melkveehouders denken vaak dat vogels de boosdoener zijn. Maar overlast van ratten komt veel meer voor dan gedacht.’ Je kunt je er als melkveehouder moeilijk tegen wapenen, geef hij aan. ‘Gif gebruiken mag niet. Als je ze tijdig opruimt, planten ze zich natuurlijk ook niet voort. Als dat wel gebeurt, kan het snel gaan.’

Bekijk de TV-reportage….

Bron: Nieuwe Oogst: het laatste agrarische nieuws! Veehouderij, Akker- en Tuinbouw en regionaal nieuws.