Kosten & Opbrengsten van Rattenjagen

Rattenjager: Ik werk na zonsondergang aan rattenoverlast op boerderijen, particuliere landerijen, recreatiegebieden, campings, (jacht-)havens en dergelijke. Ik kan ook in de stad in relatief kleine achtertuinen en binnenplaatsen rattenoverlast aanpakken. 

Effectief: Het afschieten van ratten is een effectieve aanpak, waarbij het resultaat zichtbaar is. In situaties waarbij een aanpak met klemmen en/of rattengif niet (meer) werkt kan afschot het verschil maken.

Genezen & Voorkomen: Ik werk graag aan grote rattenplagen, waar in korte tijd resultaat bereikt moet worden. Daarna is het belangrijk om rattenplagen te voorkomen door voedselbronnen en nestgelegenheid weg te nemen en met klemmen een nieuwe rattenplaag voor te zijn.

Tussen de koeien. Foto Bram Petraeus
Kerkuil uit onze kast krijgt een ring

Drie weken: Bij een rattenplaag, waar de nadruk ligt op het eenmalig afschieten van een groter aantal ratten werk ik in Nederland en soms ook in België en Duitsland. Normaal heb ik in drie avonden (over drie weken) 90% van de ratten afgeschoten. Daarna stopt het jagen en maken we de balans op. Ik geef dan ook advies over maatregelen om een nieuwe rattenplaag te voorkomen. Meestal met een instructie over het zelf plaatsen van rattenklemmen, het inrichten van de voeropslag en het weren van ratten. Ik help graag bij het bestellen en ophangen van nestkasten voor kerkuilen. Deze vangen veel muizen en jonge ratten en daarmee wordt de groei van een rattenpopulatie sterk afgeremd.

Periodiek onderhoud: Soms is het nodig om af en toe terug te komen om nieuwe uitbraken voor te zijn. Dan is sprake van periodiek onderhoud. U houdt het initiatief en kunt mij bellen als u merkt dat de rattenpopulatie ondanks de maatregelen toch weer gaat groeien. Ik werk niet met contracten en abonnementen. U bepaalt wat er moet gebeuren en wanneer ik op uw terrein welkom ben.

Bruine Rat door VJAnderson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Opdrachtgevers: Meestal particulieren, met een kippenhok en/of staldieren, die in het buitengebied wonen.

Boeren, die gecertificeerd zijn voor rattenbestrijding met gif. Zij willen het gebruik van rattengif vermijden, vanwege de administratieve rompslomp.

Professionele ongediertebestrijders, met een rattenplaag, waar ze geen grip op krijgen. Zij huren mij in om de “oude rotten” weg te schieten, zodat ze met hun reguliere aanpak weer verder kunnen.

Ik werk ook steeds meer in de grote steden in de achtertuinen van een buurt, op binnenplaatsen achter bedrijven en restaurants en in parken (zoals een recreatiepark, jachthaven, speeltuin, kinderboerderij of dierentuin). Soms voor meerdere (samenwerkende) bewoners met rattenoverlast. Voorwaarde is wel dat het terrein tijdens het jagen niet toegankelijk is voor publiek.

Kosten: Kennismaken doen we telefonisch. We bespreken dan uw rattenprobleem. Het eerste bezoek is gratis en vrijblijvend. U kunt mij dan laten zien wat er aan de hand is, zodat ik een inschatting kan maken van de te behalen resultaten en de verwachte inzet. Als u akkoord gaat, begin ik het liefst dezelfde avond. Na de jacht verzamel ik de dode ratten en noteer het aantal. Ze kunnen bij het restafval of organisch afval. Als u wilt zorg ik voor het afvoeren. Ik breng voorrijdkosten per avond in rekening en een bedrag per afgeschoten rat of een bedrag per uur. In bijzondere situaties zijn andere afspraken mogelijk.

Tarieven en voorwaarden: Ik lever diensten voor rattenbestrijding onder Algemene voorwaarden en op basis van tarieven. Ik streef naar een uurloon van € 30,- excl. BTW

– Voorrijkosten € 35,- plus € 30,- per uur reistijd*.
– € 6,- per gedode rat met een minimum van € 30,- per uur.

* Gerekend vanuit Houten of Ternaard.

Rekenvoorbeeld: Als ik vanuit Ternaard een half uur heen en een half uur terug moet rijden breng ik € 65,- voorrijkosten in rekening. Als ik in 2 uur 15 ratten afschiet breng ik naast de voorrijdkosten € 90,- in rekening. Zijn het er maar 5 dan reken ik het uurloon € 60,-. Gemiddeld kost een avond van 2 uur ratten bestrijden € 125,- (€ 151,25,- inclusief 21% BTW).

Opbrengsten: Mijn aanpak van rattenplagen is effectiever dan andere methoden. Meestal heb ik in drie avonden (over drie weken) 90% van een populatie afgeschoten. Een snel en zichtbaar resultaat, omdat gedode ratten worden verzameld.

Mijn aanpak is goedkoper dan een aanpak met vallen en/of gif en vooral meer ecologisch en diervriendelijk. Een inzet van drie avonden is genoeg voor een flinke rattenpopulatie van zo’n 30 tot 60 ratten. Zo bent u voor een beperkt bedrag in zo’n 3 weken verlost van uw rattenplaag.
Het is goed te weten dat ratten in de natuur horen en dat 100% uitroeien niet de bedoeling is en ook niet kan.

Garantie: Ik vind het bijzonder als u mij toevertrouwt om ‘s-nachts te mogen jagen op uw terrein. Ik respecteer uw privacy en bemoei mij alleen met de ratten. Ik ga voorzichtig te werk en sta in voor de veiligheid van mensen, dieren en goederen op het terrein. En,….. voor een snelle aanpak van rattenplagen.

Verder lezen….. Opleiding & Advies