Mijn aanpak bij rattenplagen

Specifiek: Vooral de dikke ratten in en rond de stallen worden in donker met een (pers-) luchtbuks met nachtzicht-apparatuur afgeschoten. Het zijn deze “oude rotten”, die de rattenklemmen en lokdozen met urine markeren en zo de bestrijding onmogelijk maken. Zodra deze zijn uitgeschakeld lopen de jonge ratten wel weer in rattenvalvallen en worden ze gemakkelijke prooien voor roofdieren.

Bruine Rat door Zeynel Cebeci, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nauwkeurig: Er wordt zeer gericht geschoten met een speciale stopkogel, die de rat op slag doodt. De kogel blijft in de rat en veroorzaakt geen beschadigingen. Er blijft ook geen lood achter in omgeving, de voergang of de maiskuil.

Proportioneel: Er wordt met klein kaliber en met voldoende energie geschoten. Precies genoeg voor “diervriendelijke” afschot.

Zorgvuldig: Door voorzichtig bewegen en het gebruik van een geluidsdemper wordt voorkomen dat de (huis)dieren in de stal schrikken of de buren er iets van merken.

Deskundig: De rattenjager wordt meestal pas gebeld bij uit de hand gelopen rattenplagen. Bestrijden is dan nodig. In aanvang wordt één avond per week gejaagd. Als (meestal na 3 weken) de rattenplaag bezworen is neemt de frequentie af of stopt het jagen. De rattenjager krijgt intussen inzicht in de oorzaken en kan adviseren over maatregelen om rattenoverlast in het vervolg te voorkomen.

Ecologisch: De rattenjager streeft naar balans op het erf en gebruikt geen gif. Door het voorkomen van door-vergiftiging van roofdieren (uilen, wezels, honden en katten) kunnen deze meehelpen bij het beperken van het aantal ratten en muizen. Daarmee wordt de natuurlijke balans hersteld en komen ratten- en muizenplagen minder voor. Ook wordt ervoor gezorgd dat er geen lood in de omgeving achterblijft.

Discreet: De rattenjager verdient het vertrouwen door de privacy van zijn opdrachtgevers voorop te stellen. Hij werkt aan rattenoverlast en doet dat onzichtbaar voor de omgeving. Dus ook geen bedrijfsauto met reclame-uitingen.

Verder lezen…… Kosten & Opbrengsten