Kosten & Opbrengsten van Rattenjagen

Rattenjager: Ik werk in donker aan rattenoverlast op boerderijen, particuliere landerijen, recreatiegebieden, campings, (jacht-)havens en dergelijke. Ik kan ook in de stad in kleine achtertuinen en binnenplaatsen rattenoverlast aanpakken. Ook in gebouwen als restaurants, keukens, winkels, stallen, kippenhokken, schuren, fabrieken en magazijnen. Zelfs in woningen.

Effectief: Het afschieten van ratten is de meest effectieve aanpak, waarbij het resultaat zichtbaar is. In situaties waarbij een aanpak met klemmen niet werkt kan afschot het verschil maken.

Genezen & Voorkomen: Ik werk vaak aan grote rattenplagen, waar snel ingrijpen nodig is. Daarna is het belangrijk om rattenplagen te voorkomen door voedselbronnen en nestgelegenheid weg te nemen en met rattenwering een nieuwe rattenplaag voor te zijn.

Tussen de koeien. Foto Bram Petraeus
Kerkuil uit onze kast krijgt een ring

Twee tot drie weken: Bij een rattenplaag, waar de nadruk ligt op het bestrijden van veel (vijftig of meer) ratten werk ik in heel Nederland en soms ook in België en Duitsland. Normaal heb ik in twee of drie avonden (over 2 tot 3 weken) 90% van de ratten afgeschoten. Daarna maken we de balans op. Ik geef dan advies over maatregelen om nieuwe rattenplagen te voorkomen. Bijvoorbeeld met een instructie over het plaatsen van rattenklemmen, het inrichten van de voeropslag en het weren van ratten. Ik help ook wel bij het bestellen en ophangen van nestkasten voor kerkuilen. Deze vangen veel muizen en jonge ratten en daarmee wordt de groei van een rattenpopulatie sterk afgeremd.

Periodiek onderhoud: Soms is het nodig om af en toe terug te komen om nieuwe uitbraken voor te zijn. U houdt zelf het initiatief en kunt mij bellen als u merkt dat de rattenpopulatie ondanks de maatregelen toch weer te groot wordt. Ik werk niet met contracten en abonnementen. Ik stuur pas een rekening als u tevreden bent.

Opdrachtgevers: Ik kan in vrijwel alle situaties rattenplagen oplossen. Denk aan:…

Bruine ratten in restaurant
  • Bedrijven: Meel/voer-fabrieken en magazijnen waar vaak een combinatie van ratten en muizen worden aangepakt.
    Restaurants en uitspanningen waar ratten klanten lastigvallen op terrassen, in het restaurant, de keuken en bij de afvalcontainers.
    Parken, speeltuin, dierentuinen, campings en jachthavens.
    Professionele ongediertebestrijders, met een rattenplaag, waar ze geen grip op krijgen. Zij huren mij in om de “oude rotten” weg te schieten, zodat ze met hun reguliere aanpak weer verder kunnen.
  • Buitenlui: Particulieren, met een kippenhok en/of staldieren, die in het buitengebied wonen.
  • Boeren: Melkveehouders en andere agrarische bedrijven.
  • Burgers: Ik werk in de stad in de schuurtjes en achtertuinen van een buurt, op binnenplaatsen, parkeerplaatsen en in parken. Vaak voor meerdere bewoners met rattenoverlast. Soms in woningen, op balkons en terrassen. Voorwaarde is wel dat het terrein tijdens het jagen afgesloten is/wordt voor publiek.

Overeenkomst: Als u belt bespreken we uw rattenprobleem en maken we een afspraak. Het intake-bezoek is gratis en vrijblijvend. U laat mij dan zien wat er aan de hand is, zodat ik een inschatting kan maken van de te behalen resultaten en de verwachte inzet.

Ratten in het kippenhok

Als u akkoord gaat, begin ik dezelfde avond. Na de jacht verzamel ik de dode ratten en noteer het aantal. Ik breng voorrijdkosten in rekening, een bedrag per uur en een bedrag per afgeschoten rat. In bijzondere situaties zijn andere afspraken mogelijk.

Kosten: (per 1 April 2023): Ik lever diensten voor rattenbestrijding onder Algemene voorwaarden en voor een uurloon van € 35,- excl. BTW

– Voorrijkosten € 35,- t.b.v. administratie en materialen.
– Reistijd € 35,- per uur. Gerekend vanuit Houten of Ternaard.
– Observeren en jagen € 35,- per uur plus €2,50 per aantoonbaar afgeschoten rat

Rekenvoorbeeld: Als ik vanuit Ternaard een half uur heen en een half uur terug moet rijden breng ik € 70,- voorrijkosten en reistijd in rekening. Als ik in 2 uur 10 ratten afschiet breng ik € 95,- in rekening. Gemiddeld kost een avond van 2 uur ratten bestrijden € 165,-. Dat is € 199,65 inclusief 21% BTW.

Opbrengsten: Mijn aanpak van rattenplagen is effectief. Vaak heb ik in één avond de overlast grotendeels verholpen. Bij grote populaties heb ik na twee of drie avonden 90% afgeschoten. Een zichtbaar resultaat, omdat de gedode ratten worden verzameld en getoond.

Mijn methode is goedkoper dan een aanpak met vallen en gif en vooral meer ecologisch en diervriendelijk. Een inzet van drie avonden is genoeg voor een flinke rattenpopulatie van zo’n 30 tot 60 ratten. Zo bent u voor een beperkt bedrag in zo’n 3 weken verlost van uw rattenplaag.
Opmerking: Het is goed te weten dat ratten in de natuur horen en dat 100% uitroeien niet de bedoeling is en ook niet kan.

Garantie: Ik vind het bijzonder dat u het mij toevertrouwt om ‘s-nachts te mogen werken op uw terrein. Ik respecteer uw privacy en bemoei mij alleen met de ratten. Ik ga voorzichtig te werk en sta in voor de veiligheid van mensen, dieren en goederen op het terrein. En,….. voor een snelle aanpak van rattenplagen.

Verder lezen….. Opleiding & Advies