Succesvolle cursus in september

Op 25 september 2021 hebben wij weer 8 rattenjagers opgeleid en gekwalificeerd. Een aantal ervan waren al ervaren rattenjagers en twee hadden ook al een jachtakte. Kennelijk voegt de cursus “Schietvaardigheid voor de Rattenjager” genoeg toe.

Er waren ook beginners, die alleen in hun jeugd wat met luchtbuksen hadden geschoten. Ook deze hebben de cursus met een goed resultaat voltooid. Er was dan ook veel waardering voor de instructeurs (Henk Fennema en Jos Kruis). Zij hebben alle schutters zover gebracht dat zij voldoende kennis hebben over het rattenjagen en met succes de schietvaardigheidstoets konden afleggen.

Deze toets stelt de schutters flink op de proef. Zij moeten 12 schoten lossen op ’n doel ter grootte van een 1-Euromuntstuk en dat vol raken. 1 schot op 20 m, 1 schot op 15 m, 1 schot op 10 m en 1 schot op 5 m. Dit moeten ze driemaal herhalen. Zij mogen één keer missen.

Schietoefeningen
Concentratie
Even meekijken
Jachtaktehouders doen toets schietvaardigheid
Henk Fennema beoordeelt schietresultaat

Diploma-uitreiking door Jos Kruis
Geslaagde rattenjagers en hun instructeurs

In november gaan we met tien cursisten aan de slag. Deze cursus is bijna vol met nog één plek te vergeven. Ook deze wordt gehouden op de prachtige (koninklijke) buitenschietbaan nabij paleis Soestdijk in Baarn.

Redactie: In mijn vorige bericht heb ik een oproep gedaan voor vrouwelijke rattenjagers. Henk en ik zijn verheugd dat we in november de eerste Rattenjaagster van Nederland in de cursus hebben.

Cursussen gaan weer van start

De zomervakantie loopt op zijn eind en er wordt flink ingeschreven op de cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers“. De cursus van september zit vol en ook op de cursus van november komen al inschrijvingen binnen. Wij (Henk Fennema en ik) zijn daar blij mee en wij staan te trappelen om de cursussen op de prachtige schietbanen nabij paleis Soestdijk te geven. Wat mij betreft koninklijke schietbanen.

Toets Schietvaardigheid mei 2021

Er zijn op het moment van schrijven nog 8 plaatsen beschikbaar voor de cursus van november. Alle inschrijvers zijn mannen! Waar zijn de vrouwelijke rattenjagers?

Redactie: We hebben één vrouwelijke aspirant rattenjager in de groep en er zijn nog maar twee plaatsen beschikbaar.

December houden we vrij. Uiteraard gaan we voor volgend jaar weer een planning maken voor een nieuwe serie cursussen.

Ondertussen is het cursusboek helemaal klaar. Het is zo geschreven dat het ook voor geïnteresseerden en voor zelfstudie geschikt is. Dat wordt kennelijk goed begrepen, want er is veel vraag naar het Handboek. De proefoplage is uitverkocht en een volgende oplage van het “Handboek voor de rattenjager” is na enkele redactionele verbeteringen opnieuw in productie.

Ondertussen zijn we in onderhandeling met instanties rond ongediertebestrijding om onze cursus en vooral de toets voor schietvaardigheid onder de aandacht te brengen. Wij pleiten ervoor dat een dergelijke toets door de provincies als eis gesteld wordt bij het verlenen van ontheffingen op de wet natuurbescherming. Wij hopen oprecht dat ons geluid wordt gehoord en dat alle cursisten, die door ons zijn gekwalificeerd kunnen rekenen op een ontheffing van de provincies.

Handboek voor de Rattenjager is gereed

Voorpagina

Eindelijk is het er dan. De boekuitgave van het Handboek voor de rattenjager. Dit boek dient als studieboek en naslagwerk voor de cursisten van de cursus “Schietvaardigheid voor de rattenjager” van Ratslag Rattenbestrijding en Fennema Rattenbestrijding. Het boek hoort bij de cursus, maar is ook los verkrijgbaar als zelfstudieboek.

Het boek is waardevol voor de Achtertuinschutter en schutters voor de wedstrijddiscipline Hunter Field Target (HFT).

Het boek kan eveneens een welkome informatiebron zijn voor beleidsmakers van provincies, gemeenten en brancheorganisaties voor jagers en plaagdierbestrijders.

Verkoopinformatie

Het boek bestaat uit vier delen, 24 hoofdstukken en beslaat 165 pagina’s aan tekst, foto’s en schema’s. Het kost € 39,50 en is te bestellen bij de online boekhandel.

Meer informatie…. Handboek voor de rattenjager

RATTENJAGERS.NL gelanceerd!

Vandaag op 1 juli 2021 gaat RATTENJAGERS.NL officieel van start. Het idee voor de website is ontstaan tijdens de try-out van de cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers” in mei 2021 op de schietbaan van SV Baarn.

Zes geselecteerde cursisten en de instructeurs (Jos Kruis en Henk Fennema) waren allen al op een of andere manier betrokken bij het rattenjagen en daarmee was veel kennis over het onderwerp bijeengebracht. Wij hebben drie gezellige en leerzame zaterdagen doorgebracht op de schietbaan in de bossen nabij paleis Soestdijk. We hebben de cursus samen gemaakt en uiteindelijk hebben we elkaar gekwalificeerd door een toets voor schietvaardigheid af te leggen.

Hier is ook het idee ontstaan om als collectief van gekwalificeerde rattenjagers te blijven samenwerken. Dit doen we op RATTENJAGERS.NL. Daarop delen we kennis en ervaring en presenteren wij ons als professionele rattenjagers in Nederland. Verder is afgesproken dat er een voor iedereen toegankelijk Handboek moet komen, zodat de kennis en ervaring uit de cursus ook wordt geborgd.

Henk Fennema rijkt de eerste 8 diploma’s uit

Wij zullen de cursisten van de komende cursussen (als zij geslaagd zijn) uitnodigen om ook lid te worden van ons collectief. Daarmee worden wij als RATTENJAGERS.NL zichtbaar als nieuwe en groeiende beroepsgroep en kunnen we onze potentiële klanten beter informeren en bedienen.

Eerste cursisten “Schietvaardigheid” gediplomeerd

Doelen op verschillende afstanden

Op zaterdag 29 mei was de laatste cursusdag van de cursus Schietvaardigheid voor Rattenjagers. Deze cursus was een Try-out met 6 geselecteerde kandidaten. De cursus is ontwikkeld door Jos Kruis van Ratslag Rattenbestrijding en Henk Fennema van Fennema Rattenbestrijding. De kandidaten hebben flink meegeholpen om de cursus helemaal compleet te maken. Hun terugkoppeling was buitengewoon waardvol en hun geduld met de praktijk-onderdelen was bewonderenswaardig.

Instructeurs Jos Kruis en Henk Fennema
Instructeur Henk Fennema voor de groep

Henk en ik waren onder de indruk van de manier waarop de cursisten de materie vastgrepen en er ook thuis flink mee aan de gang zijn gegaan. In de WhatsApp-groep werd veel uitgewisseld. Het resultaat kwam in volle omvang in beeld bij de afsluitende schiettoets. Alle kandidaten hebben de toets gehaald en de meesten schoten veel beter dan voor de toets nodig was. Wij (de instructeurs) hebben ze allemaal met groot vertrouwen een certificaat kunnen geven.

Schiettoets…. Instructeurs beoordelen de resultaten
Henk Fennema reikt certificaten uit

In de evaluatie van de cursus gaven de cursisten aan dat ze erg blij waren met wat ze hadden geleerd. De helft van hen had ook de KAD-cursus (Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera & persdrukgeweer op basis van IPM) gevolgd. Deze cursisten gaven aan dat onze cursus veel toevoegt aan de kennis die rattenjagers moeten hebben om verantwoord op ratten te kunnen schieten.

Henk en ik zijn blij met deze terugkoppeling en we gaan nu ook een cursus in september en een in november organiseren. De folder voor september staat al online en de eerste inschrijvingen zijn al binnen.

Eerste cursusdag Cursus Rattenjager

Zes cursisten in actie

Een Impressie van de eerste cursusdag. Kennelijk was Instructeur Jos Kruis de enige fotograaf…. Hij staat er dus niet op! Jos heeft vooral de theorie rondom kogelbanen en het doorrekenen van de luchtbuks behandeld. Henk Fennema is als KNSA-schietinstructeur voor alle soorten wapens een kanjer om een schutter met een paar aanwijzingen nog zuiverder te laten schieten.

Henk Fennema KNSA-instructeur geeft schietles
Henk en Jos zijn onder de indruk van de eerste resultaten
De theorie was pittig en de praktijk weerbarstig

Volgende week gaan we ons buigen over het perfect instellen van de luchtdrukwapens en de ballistische calculators. Dan gaan we oefenen op variabele afstanden. De cursisten moeten uiteindelijk in een toets 12 schoten lossen (3 schoten op 5 m, 3 schoten op 10 m, 3 schoten op 15 m en 3 schoten op 20 m) op een doel ter grootte van een Euro muntstuk. Zij mogen één keer missen!!!! Henk en Jos geloven erin!

Bram heeft de theorie samengevat in een mooi schema…. Het zijn ijverige studenten!!!

Ook de gemeente Amsterdam heeft interesse

De gemeente Amsterdam is geïnteresseerd in het afschieten van ratten in de stad. Ik vind dat met mijn methode van schieten op korte afstand en beperkt vermogen er veel meer mogelijk is dan men denkt. Door de beperkte vuurkracht en het allerkleinste kaliber te gebruiken is het risico beperkt en aanvaardbaar.

Ik ben al een paar jaar actief in de grote steden en kan in gebouwen, achtertuinen en zelfs op binnenplaatsen van 5x5m ratten effectief aanpakken. Intussen geef ik trainingen om met name ongediertebestrijders op weg te helpen met deze methode van specialistisch rattenjagen.

AT5 (Mark Schrader) brengt de problemen rondom ratten goed in beeld en laat zien dat mijn methode in stedelijk gebied toepasbaar is. Vooralsnog kan dat alleen op particulier terrein. Als de gemeente medewerking verleend, dan kan de specialistische rattenjager ook in (afgezette) parken en plantsoenen rattenpopulaties tot natuurlijk omvang terugbrengen, zonder het ecosysteem te vernielen. Zeker nu de ratten hongerig rondscharelen na de ingestelde voerverboden in verschillende Amsterdamse stadsdelen.

In de strijd tegen rattenoverlast opperde de VVD onlangs om de beesten in het uiterste geval af te schieten. Maar hoe werkt dat eigenlijk? AT5 liep een avond mee met een rattenjager.

Cursus Schietvaardigheid voor rattenjagers

Ratslag rattenbestrijding, Training en Advies organiseert samen met Rattenbestrijding Fennema een cursus schietvaardigheid voor rattenjagers. De cursus duurt drie dagen van 12:00 uur tot 17:00 uur en wordt gegeven op de buitenbaan van schietvereniging Baarn & Omstreken in Baarn. Tussen de cursusdagen zit steeds één week voor huiswerk/oefenen.

De buitenbaan van schietvereniging Baarn & Omstreken in Baarn

Op de agenda staan…

De 25m baan die wij gaan gebruiken
 • Introductie: Rattengedrag, overlast en bestrijding
 • Wet en regelgeving
 • Houding en gedrag met wapens
 • Theorie over kogelbanen en ballistiek
 • Het doorrekenen van jouw luchtbuks
 • Baanregels/veiligheid
 • Het inregelen van jouw luchtbuks
 • Schietoefeningen op Zero-afstand
 • Schietoefeningen op variabele afstand
 • Toets schietvaardigheid

De cursus Schietvaardigheid wordt aangeboden aan professionele rattenjagers met een inschrijving bij de KvK of aan medewerkers in dienst van een professionele ongediertebestrijder. De nadruk van de cursus ligt op schietvaardigheid en daarmee is de cursus een aanvulling op de cursus “Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera & persdrukgeweer op basis van IPM” van KAD.

De initiatiefnemers zijn Jos Kruis en Henk Fennema en zij willen met deze training de schietvaardigheid van de aspirant en actieve rattenjagers verbeteren. Het behalen van de schietvaardigheidstoets is een extra onderbouwing bij de aanvraag van ontheffingen bij de provincies. Let op: Het is (nog) geen garantie voor een ontheffing.

Henk Fennema
 • Henk Fennema is een geweldige schutter op zowel vuur als luchtdrukwapens. Hij is secretaris en al 8 jaar basis trainer van de bij KNSA geregistreerde schietvereniging Baarn & Omstreken in Baarn. Henk heeft onlangs ook de cursus Rattenjagen van KAD gedaan en heeft een ontheffing van de provincie Utrecht.
 • Jos Kruis is een van de meest ervaren rattenjagers van Nederland en is ook expert op het gebied van luchtdrukwapens en ballistiek. Met zijn bedrijf Ratslag Rattenbestrijding is hij een bekende rattenjager. Jos heeft een ontheffing van de provincie Utrecht.

Cursusprogramma

De cursus wordt gegeven op de buitenbaan van schietvereniging Baarn & Omstreken in Baarn, een overdekte, maar wel open ruimte. Op de cursusdagen hebben we alle banen tot onze beschikking en zijn er geen andere schutters aanwezig. We beginnen met eenTry-out met 6 cursisten en twee cursusleiders. Wij gaan deze eerste ronde in met 6 geselecteerde cursisten. Kandidaten kunnen zich hier aanmelden met:

 • Naam, adres woonplaats
 • Bedrijf (ongediertebestrijding) of ZZP in Ongediertebestrijding
 • Eventuele ervaring als rattenjager en het gereedschap (luchtbuks, e.d.) dat je daarvoor gebruikt
 • Een motivatie waarom jij deze cursus nodig hebt.

Let op: Het gaat om een try-out! Wij gaan de kandidaten selecteren op basis van hun aanmelding en een telefonisch intakegesprek.

Als je nog niet echt begonnen bent (en ook geen luchtbuks hebt) gaan we bekijken of wij een set ter beschikking kunnen stellen. Op de tweede cursusdag moet je eigen materiaal hebben.

We geven afwisselend theorie in de vorm van een voordracht van een van de docenten en daarna praktijkopdrachten in groepjes van twee cursisten met begeleiding van de docenten. Aan het einde van de cursusdag worden instructies meegegeven voor meer verdieping, oefening en eventueel het aanschaffen van een goed (of beter) luchtdrukwapen en accessoires voor de schutter.

Op het einde van de laatste cursusdag kun je een schietvaardigheidstoets afleggen. Als je deze haalt wordt dit op het certificaat vermeld. Je mag ook nog een keer terugkomen voor de toets. De toets wordt overigens ook los aangeboden voor reeds actieve rattenjagers, zodat deze zich alsnog kunnen kwalificeren als schietvaardig.

Cursusbenodigdheden

 • Een persluchtwapen kaliber 4,5mm of 5,5mm maximaal 40 joule
  Neem ook jou persluchtfles mee en voldoende pellets
 • Een dag/nacht richtkijker op basis van Infrarood licht
 • Een geluidsdemper. Wij mogen op de beschikbare dagen geen overlast veroorzaken.
 • Een vierbeen schietstok.
 • Een flinke smartphone of een tablet met daarop de app “Hawke Chairgun Pro Mobile
 • Warme kleding, we staan droog…. Maar wel buiten.
 • Een paar boterhammen. Koffie en thee is beschikbaar (€ 1,00)
 • Toilet is aanwezig.

Kosten

Omdat het om een Try-out gaat brengen we voor de hele cursus een beperkt bedrag van € 450,- excl. BTW in rekening. Wij hopen dat de cursus succesvol is, zodat we bij volgende cursussen onze uren kunnen terugverdienen.

Cursusdata (Cursus is volgeboekt!!!)

Wij willen deze eerste cursus in mei 2021 organiseren op:

 • 1e cursusdag Zaterdag 8 mei van 12:00 uur tot 17:00 uur
 • 2e cursusdag Zaterdag 15 mei van 12:00 uur tot 17:00 uur
 • 3e cursusdag Zaterdag 29 mei van 12:00 uur tot 17:00 uur

Ratten afschieten in Amsterdam

Bericht van de Rattenjager

Krantenkop:

Foto van NRC-krantenkop

Raadslid Daan Wijnants (VVD) stelde afgelopen maandag vragen aan het stadsbestuur. Hij bepleit „hardere maatregelen voor rattenbestrijding.” Na lezing van een artikel in Trouw (11/3) over rattenjager Jos Kruis, die met een luchtbuks ratten afschiet in en rondom boerenschuren, confronteert hij het college met de vraag of ze „die hardere maatregelen wil inzetten”. Telefonisch laat Wijnants weten dat „zijn oproep het effect moet hebben van een alarmbel: de VVD wil dat de gemeente alles op alles zet om het rattenprobleem op te lossen. De aanwezigheid van ratten in huis tast het psychisch welbevinden aan.”

Bovenstaande artikel in het NRC heeft onder bekende (ratten)jagers in Nederland tot uiteenlopende reacties geleid, waarbij over het algemeen gesteld wordt dat luchtbuksen niet in de stad thuishoren. Ik ben het daarmee eens als het gaat om de jagers (met jachtacte), die met zware luchtbuksen en groot kaliber op verzoek van boeren ratten in de landerijen afschieten. Deze jagers schieten over relatief grote afstanden (20m tot 40m) op de ratten in de slootkanten en akkers. Dit kun je in een stad niet hebben.

De specialistische rattenjager

Rattenjagers, die werken vanuit het perspectief van rattentebestrijding kunnen in de stad wel degelijk aan de slag. Zij doen hun werk in fabrieken, stallen, melkerijen, supermarkten, magazijnen, erven, achtertuinen, kippenhokken en dergelijke met elektronische precisiewapens. Ik reken mijzelf tot deze categorie en ben het met Raadslid Daan Wijnants (VVD) eens dat het afschieten van ratten ook in Amsterdam mogelijk is en feitelijk ook al gebeurt.

Foto Bram Petraeus

Vooruitstrevende ongediertebestrijders hebben afschot aan hun instrumentarium toegevoegd. Zij hebben een specialistische rattenjager in dienst of huren die in. Het rattenjager is dan onderdeel van hun totale aanpak. Naast de focus op het voorkomen van rattenoverlast kunnen zij bestrijden met rattenvallen en de nieuwe methode van afschot. Het gebruik van (het gevaarlijke en schadelijke) rattengif wordt hiermee teruggedrongen.

Anders dan de jagers werkt een specialistische rattenjager met kleine kalibers en minder vuurkracht. In een melkerij, bakkerij of fabriek moet je met grote precisie schieten om schade aan installaties (en het achtblijven van lood) te voorkomen. Door het geringe vermogen waarmee wordt geschoten zijn de risico’s voor de schutter en de omgeving beperkt.

Geavanceerd computerondersteund persluchtwapen

De specialistische rattenjager moet zeer nauwkeurig schieten en een rat zodanig kunnen raken dat deze pijnloos wordt gedood, het kogeltje in de rat blijft, de rat niet in een machine of installatie terecht komt en de rat uiteindelijk kan worden opgeruimd. Het persluchtwapen dat hij daarvoor gebruikt is een geavanceerd gereedschap, met een computerondersteund richt-systeem, waarmee een vaardige schutter over een afstand van 5m tot 25m een Euro-munt altijd vol kan raken.

Voorbeelden van rattenjagen in Amsterdam en Rotterdam

Ik heb in Amsterdam West een keer gejaagd voor een mevrouw met een volière in haar tuintje (van 6mx6m). Zij woonde in een kleine benedenwoning en had de luxe van een minuscule achtertuin. Zij voerde de vogels in en om de volière en zorgde ervoor dat voor zonsondergang al het voer weer werd opgeborgen. Ondanks haar zorgvuldige aanpak kreeg zij van de buren het verwijt dat de rattenplaag waar alle bewoners onder lijden haar schuld was. Ik heb op haar verzoek tientallen ratten in haar tuintje afgeschoten. Uiteindelijk heb ik haar een instructie gegeven om met een eigen CO2-wapen de ratten vanaf de keukentafel zelf af te schieten. Ze schiet nog steeds zo’n 5 ratten per week en houdt daarmee de populatie in de buurt goed in de bedwang.

In Rotterdam heb ik in de wijk Feyenoord ratten afschoten in een wooncomplex met appartementen (4 hoog) met binnentuinen. Dit was een samenwerking van bewoners, die mij opdracht hebben gegeven om vanaf een galerij op de 1e verdieping ratten in alle binnentuinen van het complex af te schieten. Na twee ronden was het rattenprobleem opgelost. Zie ook Ratten bij Feyenoord.

Wat kan wel en niet in de stad?

Het gebruik van luchtdrukwapens is toegestaan op particulier terrein voor iedereen ouder dan 18 jaar. Met een ontheffing voor de Wet Natuurbescherming (afgegeven door de provincie) mag een luchtdrukwapen gebruikt worden voor het doden van ratten. Dit betekent dat een luchtdrukwapen niet is toegestaan in de openbare ruimte. Dus op straat, in parken, op pleinen en in plantsoenen kun je als rattenjager niet aan de slag. Dit is in de stad niet anders dan in de buitengebieden.

Maar er zijn heel veel plaatsen, die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Denk aan binnenplaatsen achter restaurants bij afvalcontainers met etensresten. Ook binnentuinen, dakterrassen en particuliere tuinen en parken, parkeerterreinen en dierentuinen die s-nachts zijn afgesloten. De rattenjager kan in opdracht van en met schriftelijke toestemming van de eigenaar hier goed aan de slag. Met zijn fluisterstille luchtdrukwapen kan hij in donker onopgemerkt zijn werk doen.

Als de rattenproblemen ernstig genoeg zijn kan de gemeente besluiten om parken tijdelijk af te sluiten om rattenbestrijders in de gelegenheid te stellen de populatie aan te pakken met een combinatie van methoden. In Parijs wordt dit al zo gedaan.

Samenvattend

Het terugdringen van rattenpopulaties is mogelijk door het wegnemen van voedselbronnen. Dit moet ook het uitgangspunt zijn. Paradox is dan dat de overlast aanvankelijk toeneemt. Immers de hongerige ratten gaan scharelen en worden meer waargenomen. Je moet daarom ook effectief kunnen ingrijpen om de hongerige populatie terug te brengen tot natuurlijke proporties. Het afschieten van ratten is dan de meest humane aanpak. Zeker als je daarmee het gebruik van rattengif kunt voorkomen.