Rattenbestrijding zonder Gif

Ik ben een Rattenjager en help bedrijven, boeren en buitenlui bij het bestrijden van ratten. Ik kom op bedrijfsterreinen en bij rundveehouders, varkenshouders en pluimveebedrijven. Ik jaag op het erf, de mesthoop, de maiskuil, in voorraadschuren en in de stallen. Ook particulieren in woonwijken bellen bij rattenoverlast in de achtertuin, rond kippenhok, volière, paardenstal, bij afvalcontainers, houtopslag en in de schuur.

Ratten zijn nuttige dieren en horen in de natuur. Net als vogels en andere dieren mogen ze best een graantje meepikken. Als ratten komen wonen in de stallen, schuren, hokken, op het erf en in de tuin en zij zich snel kunnen vermeerderen wordt het een rattenplaag.

Bange ratten gaan weg

Werkwijze: Ik jaag in het donker met nachtzicht apparatuur en schiet ratten af met een fluisterstille (pers) luchtbuks. Na afloop leg ik de gedode dieren bij elkaar op een afgesproken plek. Ratten jagen is een effectieve en “diervriendelijke” aanpak van een rattenplaag.

Bel gerust als het aantal ratten is gexplodeerd en bestrijding met vallen en/of rattengif niet (meer) aanslaat. Vooral als je niet met rattengif wilt of kunt werken is ratten afschieten een milieubewuste aanpak.

Ga naar Contact voor mijn telefoonnummer…..

Al mijn  avonturen lezen? Klik hier!…

Mijn aanpak bij rattenplagen

Rattenbestrijding met luchtbuks

Mikken op grote volwassen ratten: Deze worden na zonsondergang in en om de stallen met een luchtbuks (op perslucht) met nachtzicht-apparatuur afgeschoten. Verweesde jonge ratjes zijn gemakkelijke prooien voor roofdieren. In achtertuinen in de stad en woonwijken (met weinig roofdieren) worden ook de jonge ratten afgeschoten.

Zuiver schieten: Er wordt zeer gericht geschoten met een speciale stopkogel, die alle energie in het weefsel afgeeft en de rat op slag doodt. De kogel blijft in de rat en treedt niet uit, veroorzaakt geen beschadigingen en er blijft geen lood achter in omgeving, de voergang of de maiskuil.

Zorgvuldig en voorzichtig: Door voorzichtig bewegen en het gebruik van een geluidsdemper blijven de staldieren rustig en wordt voorkomen dat de dieren schrikken.

Deskundig en met advies: De rattenjager wordt meestal pas gebeld bij uit de hand gelopen rattenplagen, waar het noodzakelijk is om ratten te bestrijden. In aanvang wordt één avond per week gejaagd. Als (meestal na 3 weken) de rattenplaag bezworen is neemt de frequentie af of stopt het jagen. De rattenjager krijgt intussen inzicht in de oorzaken en kan adviseren over maatregelen om rattenoverlast in het vervolg te voorkomen.

Met respect voor de natuur: De rattenjager streeft naar balans op het erf en gebruikt geen gif. Door het voorkomen van door-vergiftiging van roofdieren (uilen, wezels, honden en katten) kunnen deze meehelpen bij het beperken van het aantal ratten en muizen. Daarmee wordt de natuurlijke balans hersteld en komen ratten- en muizenplagen minder voor.

Beroepsgeheim: De rattenjager verdient het vertrouwen door de privacy van zijn opdrachtgevers voorop te stellen. Hij bemoeit zich alleen met ratten en houdt zich afzijdig van de bedrijfsvoering en andere zaken op het erf.

Opmerking: Bij melkveehouders met open stallen zijn ratten vrijwel niet te weren en is bestrijden met vallen en gif geen minder effectief. Hier kan de rattenjager periodiek ingrijpen en de rattenpopulatie beheersbaar houden.

De rattenjager, de kosten en opbrengsten

Rattenjager: Ik werk ‘s-avonds en ‘s-nachts aan rattenoverlast op boerderijen, particuliere landerijen, recreatiegebieden, campings en dergelijke. Ik kan ook in woonwijken in relatief kleine achtertuinen rattenoverlast effectief aanpakken.

Ik ben in 2010 begonnen rond mijn eigen kippenhok. Later ook voor buren, vrienden en steeds meer mensen, die mij wisten te vinden. Intussen ben ik een ervaren en  professionele rattenbestrijder. Ik werk graag aan forse rattenplagen, waar in korte tijd resultaat bereikt moeten worden. Daarna is het belangrijk om rattenplagen te voorkomen door voedselbronnen en nestgelegenheid weg te nemen. Indien nodig (bijvoorbeeld bij open stallen) kom ik periodiek langs om nieuw aangelopen ratten af te schieten en zo een rattenplaag voor te blijven.

Alleen en na zonsondergang: Ik werk alleen en kom op afspraak. Voor rattenplagen waar de nadruk ligt op het eenmalig afschieten van een groot aantal ratten werk ik door heel Nederland en soms ook in België en Duitsland. Meestal heb ik dan in drie avonden (in drie weken) 90% van de ratten afgeschoten. Vervolgens kan met maatregelen van wering, verstoring van nestplaatsen, het wegnemen van voedselbronnen en bestrijding met klemmen een nieuwe rattenplaag worden voorkomen.

Periodiek onderhoud: Soms is het nodig om af en toe terug te komen om nieuwe uitbraken voor te zijn. Dan is sprake van periodiek onderhoud en van kleine populaties. Ik doe alleen periodiek onderhoud in de provincies Utrecht en Friesland. Ik heb een appartement in Houten en bedien van daaruit klanten in de provincie Utrecht. Ik woon sinds een jaar (ook) in Ternaard en bedien van daaruit klanten in Friesland.

Ratten zijn mooie dieren,…. Te veel ratten zijn een plaag!

Wie zijn mijn opdrachtgevers? Meestal gaat het om boeren die zelf gecertificeerd zijn voor rattenbestrijding en ervoor kiezen om (vanwege de administratieve rompslomp) in de buitenruimte geen gif te gebruiken. Ook professionele ongediertebestrijders, die een omvangrijke rattenplaag snel onder controle willen krijgen roepen mijn hulp in. Mijn inzet is dan een tijdelijke aanvulling op hun reguliere aanpak.

Ik word steeds meer benaderd door particulieren in woonwijken, die ontevreden zijn over de resultaten van reguliere ongediertebestrijders. Omdat het gebruik van rattengif buitenshuis is verboden werken deze alleen met klemmen. Door de tegenvallende resultaten en de hoge kosten haken klanten af en zoeken naar andere oplossingen. Vooral bewoners rondom binnentuinen van appartementencomplexen in grote steden weten mij te vinden. Vaak is de hele buurt betrokken en werk ik voor een collectief van buren.

Wat zijn de kosten? Kennismaken en verkennen doe ik gratis en kort voor zonsondergang. Je kunt mij dan de situatie uitleggen, zodat ik het rattenprobleem in beeld krijg. Ik kan dan een goede inschatting maken van de te behalen resultaten en de verwachte inzet en kosten. Als je mij wilt inzetten begin ik het liefst dezelfde avond. Na de jacht leg ik de dode ratten op een afgesproken plek en maak een foto voor de administratie en noteer het aantal. Afrekenen doen we als de rattenplaag is bezworen.

Bij particulieren in stedelijk gebied met relatief geringe aantallen ratten reken ik voorijdkosten en een bedrag per afgeschoten rat. Bij boeren reken ik meestal alleen een bedrag per rat. Als ik grote afstanden moet afleggen reken ik extra voorrijdkosten. In bijzondere situaties maken we afspraken die daarbij passen.

Mijn aanpak van rattenplagen is effectief. Meestal heb ik in drie avonden (over drie weken) 90% van de populatie afgeschoten. Een snel en zichtbaar resultaat, omdat gedode ratten worden verzameld. Je weet precies waar je voor betaalt. Mijn aanpak is ook efficiënter dan traditionele aanpak met vallen en/of gif. Een inzet van drie avonden van zo’n drie uur is genoeg voor een flinke rattenpopulatie van zo’n 30 tot 60 volwassen ratten.

Ik ben blij met een tevreden klant… Ik voel me vereerd als ik het vertrouwen krijg om ‘s-nachts te mogen jagen op het erf en in de schuren en stallen van een opdrachtgever. Ik respecteer de privacy van mijn klanten en bemoei mij uitsluitend met de ratten. Ik ga voorzichtig te werk en sta in voor de veiligheid van mensen, dieren en goederen op het terrein en je kunt vertrouwen op een snelle aanpak van de rattenplaag.

Mijn avonturen (BLOG)

Contact

Bel mij als,…..

  • je een flink rattenprobleem hebt,
  • je liever geen gif wilt gebruiken,
  • de resultaten/kosten van normale rattenbestrijding tegenvallen

Ik ben bijna altijd bereikaar. Als ik even niet kan opnemen bel ik je direct terug. Tenminste,… Als ik je nummer kan zien! Je kunt ook Whatsapp of SMS gebruiken om mij te benaderen.

Ik kom, als het lukt, dezelfde week nog langs voor een kennismaking en om te bekijken of en hoe ik kan helpen.

De corona-maatregelen hebben vrijwel geen invloed op mijn bedrijfsvoering. Mijn werk op het erf en in de stallen kan gewoon doorgaan. We spreken elkaar buitenshuis en het jagen doe ik alleen. We kunnen telefonisch of via Whatsapp contact onderhouden.