Welkom bij Rattenbestrijding zonder Gif

Bruine Rat door Zeynel Cebeci, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Welkom. Ik ben een Rattenjager (ZZP’er) en help bedrijven, boeren en buitenlui bij het bestrijden van ratten. Ik kom in fabrieken, magazijnen, op bedrijfsterreinen en op het erf bij veehouders door heel Nederland. Ik jaag op het erf, de mesthoop, de maiskuil, in voorraadschuren en in de stallen. Ook bij rattenoverlast in woonwijken. Bijvoorbeeld op binnenplaatsen, in de achtertuin, rond het kippenhok, de volière, paardenstal, bij afvalcontainers, houtopslag en in de schuur.

Werkwijze: Ik help bij het beheersen van rattenpopulaties en het voorkomen van rattenplagen. Als het nodig is schiet ratten af met een stille persluchtbuks met nachtzichtapparatuur. Na afloop verzamel ik de afgeschoten ratten. Als u wilt breng ik ze naar de afvalverwerking.

Wij werken samen bij aanpakken van uw rattenprobleem. Wij doen samen een inventarisatie en overleggen over de aanpak. Mogelijk vraag ik u om mij te helpen. Misschien met het creëren van een voerplek om ratten uit hun holen te lokken. Of door wat ruimte te maken zodat ik ratten beter kan afschieten. Sowieso betrek ik u bij al mijn activiteiten op uw terrein.

Tussen de koeien. Foto Bram Petraeus

Ik werk zonder rattengif. Op moeilijk bereikbare plaatsen (op zolders en boven plafonds) gebruik ik nog wel eens een rattenval. Dit komt weinig voor, omdat afschot vrijwel overal beter werkt. Zeker als we een voerplek maken om ratten naar een geschikte plek te lokken.

Milieubewust en humaan: Als u niet met rattengif wilt werken is afschieten het beste alternatief. Ratten afschieten is sowieso de meest effectieve methode en de meest “diervriendelijke” manier van ratten bestrijden. Het maakt rattengif overbodig en is zorgvuldiger en humaner dan rattenklemmen.

Bel mij als u ratten heeft, bestrijden met klemmen niet werkt en rattengif voor u geen optie is. Ik kom snel langs om te bekijken hoe ik u kan helpen. Het eerste bezoek is gratis en vrijblijvend.

Verder lezen……. Mijn aanpak

Mijn aanpak bij rattenplagen

Specifiek: Vooral de alfa-ratten worden in donker met een persluchtbuks met nachtzicht-apparatuur afgeschoten. Het zijn deze “oude rotten”, die de rattenklemmen en lokdozen met urine markeren en zo de traditionele bestrijding tegenwerken. Als deze zijn uitgeschakeld lopen de jonge ratten weer in rattenvallen en worden ze gemakkelijke prooien voor roofdieren.

Bruine Rat door Zeynel Cebeci, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nauwkeurig: Er wordt gericht geschoten met een speciale stopkogel, die de rat op slag doodt. De kogel blijft in de rat en veroorzaakt geen beschadigingen. Er blijft geen lood achter in omgeving, de voergang of de maiskuil.

Proportioneel: Er wordt met klein kaliber en met voldoende energie geschoten. Precies genoeg voor “diervriendelijke” afschot.

Reportage op AT5, 8 mei 2021

Zorgvuldig: Door voorzichtig bewegen en het gebruik van een geluidsdemper wordt voorkomen dat de (huis)dieren in de stal schrikken of de buren er iets van merken.

Op een erf bij voeropslag. Foto Bram Petraeus

Deskundig: Mensen bellen mij meestal bij uit de hand gelopen rattenplagen. Bestrijden is dan nodig. In aanvang wordt één avond per week gejaagd. Als (meestal na 3 weken) de rattenplaag bezworen is neemt de frequentie af of stopt het jagen. Intussen krijg ik inzicht in de oorzaken en kan adviseren over maatregelen om rattenoverlast in het vervolg te voorkomen.

Ecologisch: Ik streeft naar een natuurlijke balans en gebruik geen rattengif. Door het voorkomen van door-vergiftiging van roofdieren (uilen, wezels, honden en katten) kunnen deze meehelpen bij het beperken van het aantal ratten en muizen. Daarmee wordt het natuurlijke evenwicht hersteld en komen ratten- en muizenplagen minder voor.

Discreet: De privacy van mijn opdrachtgevers staat voorop. Ik werk alleen aan uw rattenoverlast en doe dat onzichtbaar voor de omgeving. Dus ook geen bedrijfsauto met reclame-uitingen.

Verder lezen…… Kosten & Opbrengsten

Kosten & Opbrengsten van Rattenjagen

Rattenjager: Ik werk na zonsondergang aan rattenoverlast op boerderijen, particuliere landerijen, recreatiegebieden, campings en dergelijke. Ik kan ook in de stad in relatief kleine achtertuinen en binnenplaatsen rattenoverlast aanpakken. 

Effectief: Het afschieten van ratten is een effectieve aanpak, waarbij het resultaat zichtbaar is. In situaties waarbij een aanpak met klemmen en/of rattengif niet (meer) werkt kan afschot het verschil maken.

Genezen & Voorkomen: Ik werk graag aan grote rattenplagen, waar in korte tijd resultaat bereikt moet worden. Daarna is het belangrijk om rattenplagen te voorkomen door voedselbronnen en nestgelegenheid weg te nemen en met klemmen een nieuwe rattenplaag voor te zijn.

Tussen de koeien. Foto Bram Petraeus
Kerkuil uit onze kast krijgt een ring

Drie weken: Bij een rattenplaag, waar de nadruk ligt op het eenmalig afschieten van een groter aantal ratten werk ik in Nederland en soms ook in België en Duitsland. Normaal heb ik in drie avonden (over drie weken) 90% van de ratten afgeschoten. Daarna stopt het jagen en maken we de balans op. Ik geef dan ook advies over maatregelen om een nieuwe rattenplaag te voorkomen. Meestal met een instructie over het zelf plaatsen van rattenklemmen, het inrichten van de voeropslag en het weren van ratten. Ik help graag bij het bestellen en ophangen van nestkasten voor kerkuilen. Deze vangen veel muizen en jonge ratten en daarmee wordt de groei van een rattenpopulatie sterk afgeremd.

Periodiek onderhoud: Soms is het nodig om af en toe terug te komen om nieuwe uitbraken voor te zijn. Dan is sprake van periodiek onderhoud. U houdt het initiatief en kunt mij bellen als u merkt dat de rattenpopulatie ondanks de maatregelen toch weer gaat groeien. Ik werk niet met contracten en abonnementen. U bepaalt wat er moet gebeuren en wanneer ik op uw terrein welkom ben.

Bruine Rat door VJAnderson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Opdrachtgevers: Meestal particulieren, met een kippenhok en/of staldieren, die in het buitengebied wonen.

Boeren, die gecertificeerd zijn voor rattenbestrijding met gif. Zij willen het gebruik van rattengif vermijden, vanwege de administratieve rompslomp.

Professionele ongediertebestrijders, met een rattenplaag, waar ze geen grip op krijgen. Zij huren mij in om de “oude rotten” weg te schieten, zodat ze met hun reguliere aanpak weer verder kunnen.

Ik werk ook steeds meer in de grote steden in de achtertuinen van een buurt, op binnenplaatsen achter bedrijven en restaurants en in parken (zoals een recreatiepark, jachthaven, speeltuin, kinderboerderij of dierentuin). Soms voor meerdere (samenwerkende) bewoners met rattenoverlast. Voorwaarde is wel dat het terrein tijdens het jagen niet toegankelijk is voor publiek.

Kosten: Kennismaken doen we telefonisch. We bespreken dan uw rattenprobleem. Het eerste bezoek is gratis en vrijblijvend. U kunt mij dan laten zien wat er aan de hand is, zodat ik een inschatting kan maken van de te behalen resultaten en de verwachte inzet. Als u akkoord gaat, begin ik het liefst dezelfde avond. Na de jacht verzamel ik de dode ratten en noteer het aantal. Ze moeten bij het restafval ivm de loden kogels. Als u wilt zorg ik voor het afvoeren. Ik breng voorrijdkosten per avond in rekening en een bedrag per afgeschoten rat of een bedrag per uur. In bijzondere situaties zijn andere afspraken mogelijk.

Tarieven en voorwaarden: Ik lever diensten voor rattenbestrijding onder Algemene voorwaarden en op basis van tarieven. Ik streef naar een redelijk uurloon van €30,- en heb daar mijn tarieven op gebaseerd. Ik breng geen BTW in rekening omdat ik in de Kleine Ondernemers Regeling van de belastingdienst val.

– Voorrijkosten € 35,- plus € 30,- per uur reistijd*.
– € 6,- per gedode rat met een minimum van €30,- per uur.

* Gerekend vanuit Houten of Ternaard.

Rekenvoorbeeld: Als ik vanuit Ternaard een half uur heen en een half uur terug moet rijden breng ik €65,- voorrijkosten in rekening. Als ik in 2 uur 15 ratten afschiet breng ik naast de voorrijdkosten nog €90,- in rekening. Zijn het er maar 5 dan reken ik het uurloon €60,-. Gemiddeld kost een avond ratten bestrijden €125,- inclusief 0% BTW.

Opbrengsten: Mijn aanpak van rattenplagen is effectiever dan andere methoden. Meestal heb ik in drie avonden (over drie weken) 90% van een populatie afgeschoten. Een snel en zichtbaar resultaat, omdat gedode ratten worden verzameld. Je weet waarvoor je betaalt. Mijn aanpak is goedkoper dan een aanpak met vallen en/of gif en vooral meer ecologisch en diervriendelijk. Een inzet van drie avonden is genoeg voor een flinke rattenpopulatie van zo’n 30 tot 60 ratten. Zo bent u voor een beperkt bedrag in zo’n 3 weken verlost van uw rattenplaag. Het is goed te weten dat ratten in de natuur horen en dat 100% uitroeien niet de bedoeling is en ook niet kan.

Garantie: Ik vind het bijzonder als u mij toevertrouwt om ‘s-nachts te mogen jagen op uw terrein. Ik respecteer uw privacy en bemoei mij alleen met de ratten. Ik ga voorzichtig te werk en sta in voor de veiligheid van mensen, dieren en goederen op het terrein. En,….. voor een snelle aanpak van rattenplagen.

Verder lezen….. Contact

Berichten uit de praktijk

Handboek voor de Rattenjager is gereed

Eindelijk is het er dan. De boekuitgave van het Handboek voor de rattenjager. Dit boek dient als studieboek en naslagwerk voor de cursisten van de cursus “Schietvaardigheid voor de rattenjager” van Ratslag Rattenbestrijding en Fennema Rattenbestrijding. Het boek hoort bij de cursus en is los verkrijgbaar als zelfstudieboek. Het boek is ook waardevol voor de …

Eerste cursisten “Schietvaardigheid” gediplomeerd

Op zaterdag 29 mei was de laatste cursusdag van de cursus Schietvaardigheid voor Rattenjagers. Deze cursus was een Try-out met 6 geselecteerde kandidaten. De cursus is ontwikkeld door Jos Kruis van Ratslag Rattenbestrijding en Henk Fennema van Fennema Rattenbestrijding. De kandidaten hebben flink meegeholpen om de cursus helemaal compleet te maken. Hun terugkoppeling was buitengewoon …

Contact

Geweer klaarmaken in mijn camper. Foto Bram Petraeus

Bel de “Rattenjager van Nederland” als…

    • je een rattenprobleem hebt,
    • je liever geen gif wilt gebruiken,
    • het resultaat en de kosten van normale ongediertebestrijding tegenvallen.

Ik gebruik geen voicemail. Als ik even niet kan opnemen bel ik terug wanneer ik beschikbaar ben.

Of… Laat uw gegevens achter als u wilt dat ik u bel voor een afspraak.

    Ik kom, als het lukt, dezelfde week nog langs om te bekijken of en hoe ik kan helpen en ga liefst dezelfde avond aan de slag.

    Opmerking: Door de recente publiciteit denkt u misschien dat ik het wel heel druk zal hebben. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik heb nog wel ruimte om nieuwe klanten te bedienen. Vooral in en om de provincies Friesland en Utrecht kan ik nog wel rattenproblemen aanpakken.