26 gediplomeerde rattenjagers (M/V)

Zaterdag 20 november 2021 hebben weer 10 cursisten de opleiding “Schietvaardigheid voor rattenjagers” afgerond met een toets op schietvaardigheid. In deze groep hebben zich ook de eerste twee vrouwelijke rattenjagers gekwalificeerd.

Oefenen met mechaniek, elektronica en schietvaardigheid

Wij vinden dat het beroep van gespecialiseerde rattenjagers gestalte krijgt, als er voldoende aanbod van professionals is en klanten kunnen kiezen. Met een bestand van 26 rattenjagers verspreid over Nederland en keuze voor (M/V), is deze doelstelling wat ons betreft bereikt.

Onder toeziend oog

Ondertussen neemt de belangstelling voor onze aanpak toe. Klanten weten ons steeds beter te vinden en zijn goed op de hoogte van de voordelen van onze Ratslagmethode. Heel bijzonder is dat wij meestal door vrouwelijke klanten worden benaderd. Bij agrariërs hadden we dit al eerder vastgesteld. Dat is te verklaren doordat boeren de ratten kunnen negeren, waar boerinnen zich veel meer storen aan ratten. Wij zien nu ook bij particulieren en stedelingen dat het overwegend vrouwen zijn die onze hulp inroepen. De vraag is nog: Gaan deze klanten nu ook kiezen voor onze rattenjaagsters?

Zwarte en bruine ratten in één stal

Ik probeer om zoveel mogelijk dichtbij huis (rond Ternaard en Houten) te werken. Af en toe laat ik me verleiden om verder te reizen als er een bijzondere klus op mijn pad komt.

Dit keer was het een kalvermester bij Antwerpen in België die bijna smeekte om hulp. Hij had veel geld uitgegeven aan verschillende ongediertebestrijders. Deze sloten hem op in kostbare contracten zonder dat er resultaten werden bereikt. Hij had nu de tweede eruit gegooid en ondertussen was de rattenplaag alleen maar erger geworden.

Hij belde in de hoop dat mijn methode wel zou werken en hij begon te vertellen. Hij had verschillende (open) stallen waar kalveren, “uitgemolken” melkkoeien en “impotente” fokstieren worden vetgemest voordat ze naar het slachthuis gaan. De dieren lijden daar een onbekommerd leven in de buitenlucht met veel en lekker eten. Het zijn echter niet alleen de koeien die worden vetgemest. De bruine ratten die ik daar aantrof leken ook wel vetgemest. En ook de wat kleinere zwarte ratten zagen er gezond en wel doorvoed uit.

Na een rondleiding over het bedrijf heb ik in mijn camper op mijn gemak gekookt en gegeten. Na zonsondergang ben ik gaan speuren naar ratten. De boer was nog bezig met voeren. Toen hij klaar was en de lichten uitgingen kwamen overal ratten te voorschijn. Nadat ik de eerste had afgeschoten en geraapt, zag ik dat hier bruine en zwarte ratten naast elkaar leven. Kennelijk waren de zwarte ratten de bruine aan het verdringen. Ik trof alleen volwassen bruine ratten, terwijl er van de zwarte soort veel jongen op het erf rondliepen. De bruine waren allemaal grote en oude ratten. Zij liepen vooral op de grond. De zwarte ratten zaten hoog. Ik heb er zelfs een aantal uit de bomen en van het dak geschoten. Ik heb geen enkele jonge of jong volwassen bruine rat gezien. Ik had er toch genoeg geschoten. Ik heb niet zo vaak meer dan 30 ratten op één avond. De boer was er in iedergeval blij mee en wilde graag (€6,- per rat) betalen en de hoge voorrijdkosten op de koop toe nemen.

Zwarte Rat
Bruine Rat

Ik vraag me af wat hier nu aan de hand is. Het verhaal gaat dat de bruine rat die oorspronkelijk uit Azië komt de Europese zwarte rat heeft verdrongen. Wat maakt dat het hier andersom gaat? Komt het door de klimaatverandering?

Mij bekruipt een ander idee… Het zou mij niet verbazen als blijkt dat de manier van bestrijden hier het verschil maakt. Ik heb op deze boerderij op verschillende plekken gifblokjes gezien die met ijzerdraad open en bloot aan een hek waren vastgemaakt. Iets wat ik in Nederland nog nooit heb gezien! Zou het zo zijn dat bruine ratten wel van het gif eten en de zwarte ratten niet of minder? Overleven de oude bruine ratten omdat zij ervaring hebben en het gif vermijden?

De boer vertelde dat er vroeger alleen bruine ratten waren en nu ziet hij steeds meer zwarte ratten. Voor hem maakt het geen verschil. Behalve dan, dat hij (en de ongediertebestrijders) kennelijk niet in staat zijn om deze nieuwe rattenpopulatie in de hand te houden.

Hoe dan ook. Voor mij als rattenjager maakt het niet veel uit of ik een zwarte of bruine rat spot. Ik zie intussen in de infraroodkijker aan het silhouet om welke het gaat. Het gedrag is wat anders, maar beide soorten zijn gemakkelijk in donker te spotten. De zwarte rat lijkt wat gemakkelijker af te schieten. Ik heb de indruk dat ze minder schuw en bewegelijk zijn als de bruine soortgenoot.

Ik heb me voorgenomen om de volgende keer meer te observeren en aandacht te besteden aan het verschillende gedrag van de bruine en zwarte ratten. Ik wil weten hoe het mogelijk is, dat zwarte ratten een bestaande populatie van bruine ratten kan verdringen. Zodra ik hier meer over weet zal ik dat hier delen.

Succesvolle cursus in september

Op 25 september 2021 hebben wij weer 8 rattenjagers opgeleid en gekwalificeerd. Een aantal ervan waren al ervaren rattenjagers en twee hadden ook al een jachtakte. Kennelijk voegt de cursus “Schietvaardigheid voor de Rattenjager” genoeg toe.

Er waren ook beginners, die alleen in hun jeugd wat met luchtbuksen hadden geschoten. Ook deze hebben de cursus met een goed resultaat voltooid. Er was dan ook veel waardering voor de instructeurs (Henk Fennema en Jos Kruis). Zij hebben alle schutters zover gebracht dat zij voldoende kennis hebben over het rattenjagen en met succes de schietvaardigheidstoets konden afleggen.

Deze toets stelt de schutters flink op de proef. Zij moeten 12 schoten lossen op ’n doel ter grootte van een 1-Euromuntstuk en dat vol raken. 1 schot op 20 m, 1 schot op 15 m, 1 schot op 10 m en 1 schot op 5 m. Dit moeten ze driemaal herhalen. Zij mogen één keer missen.

Schietoefeningen
Concentratie
Even meekijken
Jachtaktehouders doen toets schietvaardigheid
Henk Fennema beoordeelt schietresultaat

Diploma-uitreiking door Jos Kruis
Geslaagde rattenjagers en hun instructeurs

In november gaan we met tien cursisten aan de slag. Deze cursus is bijna vol met nog één plek te vergeven. Ook deze wordt gehouden op de prachtige (koninklijke) buitenschietbaan nabij paleis Soestdijk in Baarn.

Redactie: In mijn vorige bericht heb ik een oproep gedaan voor vrouwelijke rattenjagers. Henk en ik zijn verheugd dat we in november de eerste Rattenjaagster van Nederland in de cursus hebben.

Cursussen gaan weer van start

De zomervakantie loopt op zijn eind en er wordt flink ingeschreven op de cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers“. De cursus van september zit vol en ook op de cursus van november komen al inschrijvingen binnen. Wij (Henk Fennema en ik) zijn daar blij mee en wij staan te trappelen om de cursussen op de prachtige schietbanen nabij paleis Soestdijk te geven. Wat mij betreft koninklijke schietbanen.

Toets Schietvaardigheid mei 2021

Er zijn op het moment van schrijven nog 8 plaatsen beschikbaar voor de cursus van november. Alle inschrijvers zijn mannen! Waar zijn de vrouwelijke rattenjagers?

Redactie: We hebben één vrouwelijke aspirant rattenjager in de groep en er zijn nog maar twee plaatsen beschikbaar.

December houden we vrij. Uiteraard gaan we voor volgend jaar weer een planning maken voor een nieuwe serie cursussen.

Ondertussen is het cursusboek helemaal klaar. Het is zo geschreven dat het ook voor geïnteresseerden en voor zelfstudie geschikt is. Dat wordt kennelijk goed begrepen, want er is veel vraag naar het Handboek. De proefoplage is uitverkocht en een volgende oplage van het “Handboek voor de rattenjager” is na enkele redactionele verbeteringen opnieuw in productie.

Ondertussen zijn we in onderhandeling met instanties rond ongediertebestrijding om onze cursus en vooral de toets voor schietvaardigheid onder de aandacht te brengen. Wij pleiten ervoor dat een dergelijke toets door de provincies als eis gesteld wordt bij het verlenen van ontheffingen op de wet natuurbescherming. Wij hopen oprecht dat ons geluid wordt gehoord en dat alle cursisten, die door ons zijn gekwalificeerd kunnen rekenen op een ontheffing van de provincies.

Handboek voor de Rattenjager is gereed

Voorpagina

Eindelijk is het er dan. De boekuitgave van het Handboek voor de rattenjager. Dit boek dient als studieboek en naslagwerk voor de cursisten van de cursus “Schietvaardigheid voor de rattenjager” van Ratslag Rattenbestrijding en Fennema Rattenbestrijding. Het boek hoort bij de cursus, maar is ook los verkrijgbaar als zelfstudieboek.

Het boek is waardevol voor de Achtertuinschutter en schutters voor de wedstrijddiscipline Hunter Field Target (HFT).

Het boek kan eveneens een welkome informatiebron zijn voor beleidsmakers van provincies, gemeenten en brancheorganisaties voor jagers en plaagdierbestrijders.

Verkoopinformatie

Het boek bestaat uit vier delen, 24 hoofdstukken en beslaat 165 pagina’s aan tekst, foto’s en schema’s. Het kost € 39,50 en is te bestellen bij de online boekhandel.

Meer informatie…. Handboek voor de rattenjager

RATTENJAGERS.NL gelanceerd!

Vandaag op 1 juli 2021 gaat RATTENJAGERS.NL officieel van start. Het idee voor de website is ontstaan tijdens de try-out van de cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers” in mei 2021 op de schietbaan van SV Baarn.

Zes geselecteerde cursisten en de instructeurs (Jos Kruis en Henk Fennema) waren allen al op een of andere manier betrokken bij het rattenjagen en daarmee was veel kennis over het onderwerp bijeengebracht. Wij hebben drie gezellige en leerzame zaterdagen doorgebracht op de schietbaan in de bossen nabij paleis Soestdijk. We hebben de cursus samen gemaakt en uiteindelijk hebben we elkaar gekwalificeerd door een toets voor schietvaardigheid af te leggen.

Hier is ook het idee ontstaan om als collectief van gekwalificeerde rattenjagers te blijven samenwerken. Dit doen we op RATTENJAGERS.NL. Daarop delen we kennis en ervaring en presenteren wij ons als professionele rattenjagers in Nederland. Verder is afgesproken dat er een voor iedereen toegankelijk Handboek moet komen, zodat de kennis en ervaring uit de cursus ook wordt geborgd.

Henk Fennema rijkt de eerste 8 diploma’s uit

Wij zullen de cursisten van de komende cursussen (als zij geslaagd zijn) uitnodigen om ook lid te worden van ons collectief. Daarmee worden wij als RATTENJAGERS.NL zichtbaar als nieuwe en groeiende beroepsgroep en kunnen we onze potentiële klanten beter informeren en bedienen.

Eerste cursisten “Schietvaardigheid” gediplomeerd

Doelen op verschillende afstanden

Op zaterdag 29 mei was de laatste cursusdag van de cursus Schietvaardigheid voor Rattenjagers. Deze cursus was een Try-out met 6 geselecteerde kandidaten. De cursus is ontwikkeld door Jos Kruis van Ratslag Rattenbestrijding en Henk Fennema van Fennema Rattenbestrijding. De kandidaten hebben flink meegeholpen om de cursus helemaal compleet te maken. Hun terugkoppeling was buitengewoon waardvol en hun geduld met de praktijk-onderdelen was bewonderenswaardig.

Instructeurs Jos Kruis en Henk Fennema
Instructeur Henk Fennema voor de groep

Henk en ik waren onder de indruk van de manier waarop de cursisten de materie vastgrepen en er ook thuis flink mee aan de gang zijn gegaan. In de WhatsApp-groep werd veel uitgewisseld. Het resultaat kwam in volle omvang in beeld bij de afsluitende schiettoets. Alle kandidaten hebben de toets gehaald en de meesten schoten veel beter dan voor de toets nodig was. Wij (de instructeurs) hebben ze allemaal met groot vertrouwen een certificaat kunnen geven.

Schiettoets…. Instructeurs beoordelen de resultaten
Henk Fennema reikt certificaten uit

In de evaluatie van de cursus gaven de cursisten aan dat ze erg blij waren met wat ze hadden geleerd. De helft van hen had ook de KAD-cursus (Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera & persdrukgeweer op basis van IPM) gevolgd. Deze cursisten gaven aan dat onze cursus veel toevoegt aan de kennis die rattenjagers moeten hebben om verantwoord op ratten te kunnen schieten.

Henk en ik zijn blij met deze terugkoppeling en we gaan nu ook een cursus in september en een in november organiseren. De folder voor september staat al online en de eerste inschrijvingen zijn al binnen.

Eerste cursusdag Cursus Rattenjager

Zes cursisten in actie

Een Impressie van de eerste cursusdag. Kennelijk was Instructeur Jos Kruis de enige fotograaf…. Hij staat er dus niet op! Jos heeft vooral de theorie rondom kogelbanen en het doorrekenen van de luchtbuks behandeld. Henk Fennema is als KNSA-schietinstructeur voor alle soorten wapens een kanjer om een schutter met een paar aanwijzingen nog zuiverder te laten schieten.

Henk Fennema KNSA-instructeur geeft schietles
Henk en Jos zijn onder de indruk van de eerste resultaten
De theorie was pittig en de praktijk weerbarstig

Volgende week gaan we ons buigen over het perfect instellen van de luchtdrukwapens en de ballistische calculators. Dan gaan we oefenen op variabele afstanden. De cursisten moeten uiteindelijk in een toets 12 schoten lossen (3 schoten op 5 m, 3 schoten op 10 m, 3 schoten op 15 m en 3 schoten op 20 m) op een doel ter grootte van een Euro muntstuk. Zij mogen één keer missen!!!! Henk en Jos geloven erin!

Bram heeft de theorie samengevat in een mooi schema…. Het zijn ijverige studenten!!!

Ook de gemeente Amsterdam heeft interesse

De gemeente Amsterdam is geïnteresseerd in het afschieten van ratten in de stad. Ik vind dat met mijn methode van schieten op korte afstand en beperkt vermogen er veel meer mogelijk is dan men denkt. Door de beperkte vuurkracht en het allerkleinste kaliber te gebruiken is het risico beperkt en aanvaardbaar.

Ik ben al een paar jaar actief in de grote steden en kan in gebouwen, achtertuinen en zelfs op binnenplaatsen van 5x5m ratten effectief aanpakken. Intussen geef ik trainingen om met name ongediertebestrijders op weg te helpen met deze methode van specialistisch rattenjagen.

AT5 (Mark Schrader) brengt de problemen rondom ratten goed in beeld en laat zien dat mijn methode in stedelijk gebied toepasbaar is. Vooralsnog kan dat alleen op particulier terrein. Als de gemeente medewerking verleend, dan kan de specialistische rattenjager ook in (afgezette) parken en plantsoenen rattenpopulaties tot natuurlijk omvang terugbrengen, zonder het ecosysteem te vernielen. Zeker nu de ratten hongerig rondscharelen na de ingestelde voerverboden in verschillende Amsterdamse stadsdelen.

In de strijd tegen rattenoverlast opperde de VVD onlangs om de beesten in het uiterste geval af te schieten. Maar hoe werkt dat eigenlijk? AT5 liep een avond mee met een rattenjager.