Ratslag.nl (Rattenbestrijding)

Ik ben Rattenjager en help boeren, buitenlui en particulieren bij het beheersen van rattenpopulaties. Denk aan melkveehouders, varkenshouders en pluimveebedrijven op het erf, de mesthoop, de maiskuil, voorraadschuren en in de stallen. Ook particulieren mogen bellen voor rattenoverlast in de achtertuin, rond kippenhok, volière, paardestal, bij afvalcontainers en in de schuur.

Werkwijze: Ik jaag in het donker met elektronische nachtzicht apparatuur en schiet ratten af met een fluisterstil precisiewapen. Na afloop worden deze verzameld en gaan ze in de kliko.

Ratten zijn mooie en nuttige dieren en horen in de natuur. Net als vogels en andere dieren mogen ratten best een graantje meepikken. Echter, als ratten gaan wonen in de stallen, schuren, hokken, op het erf en in de tuin, dan worden ze onbereikbaar voor roofdieren. Dan heb je snel een rattenplaag.

Bange ratten gaan weg

Ratten zijn slim en hebben snel in de gaten dat ze bejaagd worden. Als de dreiging groot is trekken ze weg. Dat kan door roofdieren (uilen, katten, honden en dergelijke), maar ook door een rattenjager.

Ik ben een rattenjager voor rattenoverlast waar vallen of gif geen/weinig effect hebben. Ik werk rondom Dokkum (Friesland) en Houten (Utrecht).

Werkwijze

Bange ratten gaan weg

Volwassen ratten worden in en om de stallen met een fluisterstil precisiewapen (op perslucht) met nachtzicht-apparatuur afgeschoten. Ze worden tussen de koeien, varkens en kippen nauwkeurig op de korrel genomen. Overgebleven (verweesde) jonge ratjes zijn hapjes voor roofdieren die, immers ook hun jongen moeten grootbrengen.

In achtertuinen in de stad zijn weinig roofdieren en daar worden ook de jonge ratten afgeschoten of met rattevallen aangepakt. Jonge ratjes lopen sneller in de val als ze verweesd zijn.

Ik kom in aanvang één avond in de week. Daarna als de rattenplaag bezworen en populatie beheersbaar is gaat de interval omhoog of stopt het jagen. Bij boerderijen is het belangrijk om eens per 3 a 4 weken te controleren hoe de populatie zich ontwikkelt.

Een rattenjager gebruikt geen gif en streeft naar balans op het erf. Door het voorkomen van door-vergiftiging van roofdieren (uilen, wezels, honden en katten) kunnen deze meehelpen bij het beperkt houden van het aantal ratten en muizen. Als de volwassen ratten worden afgeschoten zijn de jonge ratjes gemakkelijke prooien voor uilen en katten. Een nestkast met een koppel kerkuilen met jongen is goed voor zo’n 40 muizen en ratjes per nacht. Daarmee wordt de natuurlijke balans hersteld en worden bij melkveehouders, varkenshouders, pluimveebedrijven en particulieren ratten- en muizenplagen voorkomen.

De rattenjager kan helpen bij het plaatsen van nestkasten voor kerkuilen.

Over mij en de kosten

Ik ben rattenjager en besteed een paar avonden per week om rattenpopulaties op boerderijen, particuliere landerijen, recreatiegebieden, campings en dergelijke in toom te houden. Ook particulieren in stedelijk gebied bellen om hulp bij rattenoverlast. Ik kan ook in relatief kleine achtertuinen rattenplagen effectief aanpakken.

Ik werk alleen en na zonsondergang en kom op afspraak bij u langs. Soms leg ik meerdere bezoeken per avond af en wil dan geen grote afstanden afleggen. Ik werk daarom in een straal van zo’n 20km rondom Dokkum en Utrecht.

Ratten zijn mooie dieren,…. Te veel ratten zijn een plaag!

Ik ben gepensioneerd en het rattenjagen is een uit de hand gelopen hobby. Ik breng alleen onkosten voor vervoer en mijn apparatuur in rekening. Bij particulieren in stedelijk gebied met relatief geringe aantallen ratten reken ik voorijdkosten en een bedrag per afgeschoten rat. Bij boeren reken ik meestal alleen een bedrag per rat.

Ik weet veel van luchtbuksen en ik deel mijn kennis daarvan op de website erfschutter.nl. U vindt daar alles over de aanschaf en het gebruik van luchtdrukwapens. Als het zo uitkomt organiseer ik voor aspirant rattenjagers een instructie-avond over het samenstellen en inregelen van een geschikte luchtbuks en praktische aanwijzingen bij het jagen van ratten.

Ik heb veel ervaring met steenuilen en kerkuilen. Ik vind het leuk om boeren te helpen met uilenkasten voor kerkuilen. Indien gewenst lever ik kasten en hang deze (samen met de boer) op een geschikte plek in een open stal of schuur.

Ik woon in Houten bij Utrecht en ik werk vooral voor melkveehouders rondom Utrecht. Wij hebben kortgeleden in Ternaard een huis gekoçht en ik ben ook regelmatig in Noord-Oost Friesland. Ik heb nu ook rondom Dokkum al tevreden klanten.

Laatste Nieuws (Meer nieuws via Menu)

Ratten in de stad

Het lijkt erop dat het aantal ratten in de steden toeneemt. Steeds meer mensen bellen met ratten overlast in hun achtertuin. Vaak omdat er (bij de buren) dieren worden gehouden in volières of hokken of door een andere voedselbron in de directe omgeving. Zo werd ik kort gelden gebeld door een vogelliefhebber met een volière …

Contact

Heb je interesse dan kun je me het beste gewoon bellen. Ik ben gepensioneerd en bijna altijd beschikbaar. Als ik even niet kan opnemen bel ik je direct terug. Tenminste,… Als ik je nummer kan zien! Je kunt ook Whatsapp of SMS gebruiken om mij te benaderen.

Ik ben afwisselend in Houten en Ternaard. Ik kom, als het lukt, dezelfde week nog langs voor een kennismaking en om te bekijken of en hoe ik kan helpen.