Aantal meldingen over ratten in Amsterdam meer dan verdubbeld

Ik ben vandaag van verschillende kanten gewezen op onderstaand bericht van de NOS. Mensen vragen mij of dit ook mijn ervaring is en of ik daar veel werk aan heb.

Artikel van de NOS

Ik kan dat bevestigen, want ik ben regelmatig in Amsterdam aan de slag met rattenplagen. Bijvoorbeeld op het terras van een restaurant aan het IJ. Ook in de binnentuinen achter Amsterdamse benedenwoning heb ik al heel wat ratten weggeschoten. Gisteren had ik een nieuwe klus op het parkeerterrein van een conferentiecentrum in Amsterdam Duivendrecht. De facilitaire managers van dergelijke bedrijven weten mij steeds beter te vinden.

De provincie Noord-Holland heeft nog geen beleid rondom het verstrekken van ontheffingen aan professionele rattenjagers. De provincies Friesland, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht verlenen intussen al wel ontheffingen aan gekwalificeerde rattenjagers. Deze zijn opgeleid volgens de Ratslag-methode en lid van het collectief van RATTENJAGERS.NL.

Ik ben nu zo’n 12 jaar als professionele rattenjager actief in Nederland en ook wel in België. Tot voor kort was dit formeel niet toegestaan, maar gemeenten en provincies hebben mij nooit belet om dit nuttige werk te doen. In tegendeel. Sommige gemeenten geven mij opdrachten of verwijzen door. Ik merk dat nu ook de andere provincies onze methode hebben ontdekt. Wij zijn door Zuid-Holland en Zeeland benaderd om meer informatie over onze opleiding. Zij zijn bezig met een beleid om het werk van gekwalificeerde rattenjagers te ondersteunen met ontheffingen. In die ontheffingen is geregeld dat rattenjagers registreren hoeveel en waar ratten worden afgeschoten. Met deze informatie ontstaat een beter beeld van de rattenoverlast.

Intussen is duidelijk dat ratten niet meer bestreden kunnen worden met rattengif. Ratten zijn of worden resistent voor de gifstoffen en het probleem van doorvergiftiging van roofdieren is groot. Ook huisdieren als honden en katten worden slachtoffer van het rattengif. Vaak wordt de relatie met rattengif over het hoofd gezien als mensen met hun zieke huisdier naar een dierenarts gaan.

Beter laat dan nooit… Per 1 januari 2023 wordt het gebruik van ratten/muizengif door particulieren helemaal verboden. Ook binnenshuis. Alleen gecertificeerde professionals mogen onder voorwaarden en als laatste redmiddel nog rattengif gebruiken. Gelukkig heeft de rattenbestrijding met luchtdrukwapens zich intussen ontwikkeld tot een effectieve methode, die het gebruik van rattengif overbodig maakt. Overheden moeten nu wel zorgen dat deze methode gelegaliseerd wordt. De provincies zijn intussen op de goede weg. Nu moeten de gemeenten nog worden overtuigd van de effectiviteit en de veiligheid van de ratslag-methode, zodat deze ook kan worden toegepast op voor het publiek toegankelijke terreinen (als parken, pleinen en plantsoenen), die voor de gelegenheid een nachtje moeten worden afgezet.