Bakkerij in Amsterdam-Noord

Vorige week werd ik gebeld door een Amsterdamse ongediertebestrijder. Hij was bezig met het bestrijden van ratten in een bakkerij met behulp van aanbrengen van weringen en het afvangen met rattenklemmen. Ondanks zijn inspanningen nam de rattenoverlast toe, omdat door verbouwwerkzaamheden ratten uit andere delen van het pand werden verdreven. Het personeel en soms ook klanten werden voortdurend geconfronteerd met rondscharrelende ratten.

De ongediertebestrijder had zijn hoop op mij gevestigd. Hij wilde dat ik hem kwam helpen om de rattenpopulatie flink terug te brengen. Ook wilde hij zelf kennismaken met onze methode en onderzoeken of de aanpak werkt in de situatie van deze bakkerij.

We hebben afgelopen maandag rond sluitingstijd afgesproken met de eigenaar van de bakkerij. Na een inventarisatie zijn we vanaf 20:00 uur aan de slag gegaan en ik heb in 2 uurtjes tijd 9 ratten afgeschoten. De ongediertebestrijder was onder de indruk van dit resultaat. Hij gaat in overleg met de klant bekijken of we vaker op deze manier moeten ingrijpen.

Interview NPO Radio 1

Vanmiddag was ik te gast in de studio’s van NPO Radio 1 voor het programma Villa VdB. Ik werd daar geïnterviewd door Jurgen van den Berg.

Het was een kort en krachtig interview!

Team Dag Politie Twente

Ik heb samen met wat collega’s presentaties en een workshop verzorgd op een team uitje van Team Korpscheftaken in Enschede. Het was een leuke en inspirerende dag waar we allemaal veel van hebben geleerd.

Elke politie-eenheid heeft een team korpscheftaken. Dat team verleent vergunningen die te maken hebben met vuurwapenbezit zoals schietsport of jacht, het mogen werken met explosieven of het mogen werken als particuliere beveiliger of rechercheur. Het team oefent ook toezicht uit op alle vergunninghouders. Buiten de genoemde vergunningen oefent team korpscheftaken ook toezicht uit op alle buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zoals parkeercontroleurs, gemeentelijke handhavers en controleurs openbaar vervoer.

Het gaat dus om een belangrijke afdeling van de politie, die ook zorgt voor de draagverloven van rattenjagers. Een draagverlof is in principe niet nodig als je werkt op particulier (niet voor publiek toegankelijk) terrein. Toch zien we dat steeds meer professionele rattenjagers zo’n draagverlof aanvragen omdat provincies erom vragen bij het verlenen van een ontheffing.

De dag stond in het teken van het informeren van de team-medewerkers over het beroep van de professionele Rattenjager. Onze collega Erik Lammers heeft een leuke presentatie gegeven over ratten. De nadruk van zijn verhaal lag op de rat en zijn imago. Hij heeft ratten vanuit verschillende positieve perspectieven belicht en dat leidde tot verrassende uitspraken en reacties.

Jos Kruis en Henk Fennema hebben vervolgens uit de doeken gedaan hoe de Ratslagmethode werkt en op welke manier wij aspirant rattenjagers opleiden. Daarbij is ook uitgebreid gesproken over de manier waarop onze werkwijze is/wordt gelegaliseerd. Zij zijn het met ons eens dat een draagverlof voor rattenjagers niet nodig is zolang zij op particulier terrein werken.

Er is ook gesproken over de manier waarop Provincies de Wet Natuurbescherming interpreteren om rattenjagers ontheffingen te kunnen verlenen. Het uitgangspunt van de provincies om een luchtdrukwapen gelijk te stellen aan een vuurwapen is strijdig met de Wet Wapens en Munitie. Hierdoor worden ongediertebestrijders (tegen wil en dank) in het wettelijke stramien van de jager gedrukt. Daarbij komt dat iedere provincie het net weer even anders doet. Rattenjagers worden geconfronteerd met onwerkbare procedures die een legale uitvoering van hun werk belemmeren.

Na deze presentatie hebben we op een schietbaan op het terrein van de Brandweer gedemonstreerd hoe de schietvaardigheidstoets wordt afgenomen. Daarbij hebben vier vrijwilligers na een stoomcursus van mijn collega Henk Fennema aangetoond dat ook zij een Euro-muntstuk met grote zekerheid kunnen raken. Alle aanwezigen waren verbaasd over het resultaat van hun collega’s.

We hebben de beste schutter van het team beloond met een exemplaar van het “Handboek voor de Rattenjager.” Tot onze verrassing rouleerden al een paar exemplaren van ons Handboek die zij hadden besteld in de Online Boekhandel.

Hulpbehoevende rat boven Sneek

Gisterenavond ben ik op bezoek geweest bij een mevrouw in een prachtig dorpje ten noorden van Sneek in Friesland. Zij had mij gebeld omdat ratten de vijverfolie in haar net aangelegde vijver hadden kapot geknaagd. Hierdoor was de vijver half leeggelopen en werd het gat ook zichtbaar. Dat was niet leuk.

Bij de verkenning (met een kopje koffie) werd duidelijk dat er eigenlijk maar één rat gezien werd. Dat was een stokoude schurftere rat met maar één oog die dagelijks op zijn dooie gemak van het kippenvoer aan het peuzelen was. Het dier was bijna tam. Zij had er zelfs foto’s van gemaakt en zij was aan het dier gehecht.

Om uit te sluiten dat er toch niet meer ratten rondscharrelen heb ik op strategische plekjes wat kippenvoer gestrooid. In de loop van de avond ben ik steeds even met de warmtebeeldcamera gaan kijken of er ratten of muizen op af kwamen. Uiteindelijk rond middernacht had ik nog geen rat gezien. Ook de oude rot niet. Kennelijk komt “de ouwe” ‘s-avonds zijn hol niet meer uit.

Bij mij werd intussen het beeld wel duidelijk. Kennelijk heeft mevrouw een rat of muis ingesloten bij het aanbrengen van de vijverfolie. Zo’n dier pikt dat niet en begint dan onmiddellijk de uitgang weer open te maken. Vijverfolie is kennelijk niet opgewassen tegen knaagdieren. Het betreffende knaagdier is daarmee waarschijnlijk wel flink nat geworden, omdat de vijver in zijn hol is leeggelopen. Toen de vijver leeg was heeft de het dier zijn karwei afgemaakt en een prachtig mooi rond gat gemaakt.

Maar ja,…. Hoe moet het nu verder nu blijkt dat er geen andere ratten worden gezien dan onze schurftige oude rot. Na wat overleg hebben we afgesproken dat we de oude rat met rust laten. Mevrouw zal hem regelmatig verwennen met wat voer en hem een onbezorgde oude dag gunnen. Zij denkt na over een mooie naam voor haar tuingenoot.

Misschien leven zij nog lang en gelukkig….

Ratten in Amsterdamse horeca

Vorige zomer ben ik al aan het werk geweest ben bij een luxueus hotel en een pizzeria in de binnenstad en een uitspanning met terrassen in het Vondelpark. Zie ook het bericht: “Ratten in het Vondelpark“. Kennelijk hebben de ondernemers contacten met elkaar, want kort voor Pasen werd ik gebeld door een restaurant in de Pijp met ratten in het restaurant, de keuken en achter de bar.

De uitbater stuurde mij opnamen met een Ring camera. Hij had al van alles geprobeerd en na aanvankelijk wat succes met rattenvallen kon hij zien dat meerdere ratten in zijn restaurant actief waren en dat ze gewoon om de rattenvallen heen lopen. Ratten worden na verloop van tijd brutaal en zichtbaar voor klanten. Als klanten gaan klagen, dan heb je wel een probleem.

Jonge rat in restaurant

Ik ben daar nu twee nachten geweest en kom dan na sluitingstijd als het personeel bezig is om de boel op te ruimen. Het waren er niet veel, maar de ratten waren wel zo brutaal dat ze gewoon voor klanten en personeel zichtbaar rondscharrelen. Nadat de laatste klanten het pand hadden verlaten kon ik ze gemakkelijk afschieten. Toen het personeel klaar was met opruimen was ik ook klaar en konden we allemaal naar huis.

Speciaal gereedschap

Ik heb voor het aanpakken van ratten in restaurants en woningen een klein persluchtwapen zodanig ingeregeld dat ik kan schieten op zeer korte afstanden, zonder inventaris, meubels, vloeren en muren te beschadigen.

Voorjaarsactie: Rattenjager van Friesland

Om wat meer werk rondom mijn woonplaats (Ternaard) te krijgen heb ik in de buurt onderstaande folder bij mensen in de brievenbus gedaan. In de folder bied ik in dit voorjaar gratis ratten-observaties aan. Tijdens zo’n observatie kijk ik naar wat er op het erf en in de stallen/schuren rondscharrelt. Ik zie ik alles wat leeft (ratten, muizen, egels, marters en de kat van de buren). De bedoeling is om een eventuele rattenpopulatie beeld te krijgen. 

Nu kan ik niet in heel Noordoost-Friesland folders uitdelen. Toch wil ik benadrukken dat mijn aanbod geldt voor iedereen in de regio rondom Dokkum, zolang de voorraad strekt. Ik kan zo’n vijf observaties per week doen. Sowieso beperk ik het aantal observaties tot 40 om te voorkomen dat ik straks klanten moet teleurstellen.

Als u denkt dat iemand anders hiermee wordt geholpen mag u de folder gerust doorsturen. Kwestie van downloaden en delen.

Per 1 december uit KOR

Onze belastingdienst

Met gemengde gevoelens val ik per 1 december uit de Kleine Ondernemers Regeling van de Belastingdienst. Deze regeling voor bedrijfjes met een omzet tot maximaal € 20.000,- bespaart mij een hoop belastingrekenwerk en maakt mijn inzet voor particulieren goedkoper, omdat ik geen BTW in rekening breng. Voor bedrijven maakt het niet veel uit, want die kunnen BTW verrekenen.

Tarieven dus nu met 21% BTW

Tja, jammer voor mijn particuliere klanten. “Mooier kunnen we het niet maken”, zeggen ze dan. Ik moet natuurlijk niet zielig doen, want een groeiende omzet heeft ook voordelen. Ik krijgt steeds meer klanten en heb daarmee een beter inkomen.

De eerlijkheid gebied me om te melden dat veel omzet komt uit het trainen van collega rattenjagers en uit de revenuen van mijn boek over rattenjagen. Ga maar eens kijken. Misschien een lekker boek voor de feestdagen.

Klanten Komen en Gaan

Het is niet zo dat ik teveel klanten heb. Omdat ik rattenproblemen (meestal) direct oplos is het een komen en gaan van klanten. Blijf dus gerust bellen met uw rattenproblemen.

Tarieven voor volgend jaar

Ik heb bij de introductie van het rattenjagen in Nederland mijn uurtarief laag gehouden. We zijn nu een paar jaar verder en ik ga met ingang van 1 april 2023 mijn uurtarief verhogen van € 30,- naar € 35,-. En dat is geen grapje!

Partij voor de dieren tegen afschieten

Er is in Amsterdam nogal wat commotie ontstaan over onderstaand filmpje van de telegraaf.

Telegraaf 6 november 2022

De aandacht voor deze reportage had ik verwacht. Ik wil open zijn over het gegeven dat ik probeer om legaal te werken, maar dat dit niet in iedere provincie lukt. Ik wil aan de kaak stellen dat de provincie Noord-Holland een vreemd beleid voert m.b.t. het verlenen van ontheffingen. De provincie verleent uitsluitend ontheffingen aan jagers met een jachtakte. Dat is raar! Immers een jager is in principe een hobbyist die jaagt voor zijn plezier en ontspanning. Niet dat zij dieren doden voor hun plezier. Jagers spelen een rol in schadebestrijding en faunabeheer in de natuur waarin zij hun hobby kunnen beoefenen.
Jagers zijn echter niet geïnteresseerd in de ecologie van de rat en zullen zeker geen werk maken van het voorkomen van rattenplagen. Ik zie ze ook niet bezig met rattenbeheer in een fabriek, magazijn of restaurant.

De Provincie Noord-Holland verleent geen ontheffingen aan professionele rattenjagers, waar andere provincies dat wel doen. De professionele rattenbestrijder is echt een betere plaagdierbeheerser, omdat deze zich houdt aan de IPM-procedure. IPM staat voor Integraal Pest Management en dat maakt onderdeel uit van zijn aanpak. Professionele ongediertebestrijders zijn vakbekwaam door opleiding en toetsing en leggen de nadruk op het voorkomen van rattenplagen. Bestrijding met klemmen, rattengif en afschot is in principe het laatste redmiddel. Een professionele rattenjager gebruikt uit principe geen rattengif.

Afschieten als laatste redmiddel

Als professional word ik ingezet als al het andere niet heeft gewerkt. Ik kom vaak in situaties waar een reguliere plaagdierbeheerser (nieuw woord voor ongediertebestrijder) geen grip meer heeft op de rattenpopulatie. Meestal zijn het ontevreden klanten van deze ondernemers die mij rechtstreeks inschakelen. Het gebeurt ook dat de ondernemer mij inhuurt om te voorkomen dat zijn klant ontevreden wordt over zijn aanpak.

Zo was ik gisteren bij een melkveehouder in Friesland. Hier heb ik overigens wel een ontheffing. Ik was uitgenodigd door de ongediertebestrijder van deze boer, omdat hij geen mogelijkheden meer zag om de plaag te bezweren. Zie onderstaande opname van gisterenavond.

Tientallen ratten tussen de koeien

Ik heb er in twee uur 30 ratten op een “diervriendelijke” manier weggeschoten. De ongediertebestrijder was in één keer overtuigd van de zorgvuldigheid en effectiviteit van onze aanpak. Hij en zijn medewerkende partner hebben zich direct ingeschreven voor een opleiding “Schietvaardigheid voor Rattenjagers“. Zie hiervoor RATTENJAGERS.NL.

Steeds meer bedrijven voor ongediertebestrijding voegen het afschieten van ratten toe aan hun arsenaal van mogelijkheden. Zij maken daarbij haast, omdat per 1 januari 2023 het gebruiken van rattengif verder aan banden wordt gelegd. Gelukkig maar, want rattengif is zeer pijnlijk en dan pas dodelijk voor ratten. Het is minstens zo pijnlijk en dodelijk voor predatoren als roofvogels, vossen, marters, honden en katten die de creperende rat als gemakkelijke prooi op het terrein ziet ronddolen.

Partij voor de dieren

Ik ben het van harte eens met de partij voor de dieren dat je ratten niet moet doden. Ik doe er daarom alles aan om rattenplagen te voorkomen en de plek voor dit nuttige en mooie dier te respecteren. Maar ja, wij (mensen) zijn hardleers en veroorzaken zelf de problemen. Problemen die in de grote steden worden aangepakt door voerverboden in te stellen. Niemand staat erbij stil dat we dan de enorme rattenpopulatie laten verhongeren. Dat is net zo erg als vergiftigen. Bijkomend effect is dat de overlast alleen maar toeneemt, omdat ratten door de honger nu ook overdag hun kostje bij elkaar proberen te scharelen en al doende meer schade veroorzaken.

De professionals van het collectief van RATTENJAGERS.NL zijn er om een over-populatie diervriendelijk aan te pakken en om vervolgens hun klanten te helpen om een volgende uitbraak te voorkomen.

Presentatie voor Vogelwacht

Op donderdag 27 oktober heb ik een presentatie gegeven op een vergadering van de Vogelwacht in Kollum. Deze vereniging bestaat al vanaf 1946, en is dus al meer dan 75 jaar actief bezig met de bescherming van vogels in het algemeen en weidevogels in het bijzonder.

Zij hebben mij uitgenodigd om wat te vertellen over het ecologisch bestrijden van ratten, waarbij het gebruik van rattengif wordt vermeden. Voorafgaand aan mijn presentatie heb ik kunnen luisteren naar een verslag van activiteiten van deze vereniging. Ik ben onder de indruk van wat er in Kollum en omstreken voor vogels wordt gedaan.

Ratslagmethode

In mijn presentatie heb ik het rattenjagen volgens de ratslagmethode uitgelegd en gesproken over de toepassing ervan bij de bescherming van vogels. Aanleiding is dat ratten ook weidevolgels bedreigen.

De vogelwachters gebruiken camera’s om de activiteiten rondom nesten van weidevogels in de gaten te houden. Ze kijken dan naar predatoren als roofvogels en marters die weidevogels en hun jongen belagen. Een verrassing is dat ratten flink schade toebrengen door de eieren te roven en jongen aan te vallen. De vraag was of een rattenjager daar wat aan kan doen.

Rattenbestrijding in de weilanden is typisch het domein van de jagers met een jachtakte en een draagverlof. Deze hebben een taak in het faunabeheer en daar hoort rattenbeheersing ook bij.

De ratslagmethode is meer gericht op het bestrijden van ratten in gebouwen en stedelijk gebied. Ik werk vooral op particulier terrein (op het erf) en in de stallen, kippenhokken, fabrieken, magazijnen en schuren. Ook in steden, bij restaurants, binnenplaatsen, achtertuinen en dergelijke.
Meer informatie over de ratslagmethode vindt u bij het collectief van RATTENJAGERS.NL.

Uilenwerkgroep Kollum

De volgelwacht houdt zich ook bezig met uilen populaties in Friesland. De Uilenwerkgroep van Kollum is onderdeel van een landelijke uilenwerkgroep. Via een van de vogelwachters ben ik in contact gekomen met Johan de Jong uit Beetsterzwaag.

Link naar website

Wij (mijn vriendin en ik) kregen de uitnodiging om te komen kijken bij het ringen van een nest jonge kerkuilen in Wetsens in Friesland. Zie ook op Facebook. Onderstaande foto’s zijn van Helma Sjamaar.

In het gesprek met Johan de Jong die de uilen heeft geringd blijkt dat hij wel degelijk een toepassing ziet voor de ratslagmethode. Hij weet uit ervaring dat veel kerkuilen slachtoffer worden van het rattengif dat op boerderijen wordt gebruikt. Vergiftigde ratten die ziek en dronken van de pijn op het erf ronddolen zijn een gemakkelijke prooi voor kerkuilen. Deze worden dan ook vergiftigd.

Landelijke uilenwerkgroep

Johan gaat onze werkwijze onder de aandacht brengen bij de landelijk uilenwerkgroep en van daaruit wil hij een nieuwsbrief doen uitgaan naar alle geregistreerde agrarische bedrijven waar uilenkasten zijn opgehangen. Daarin wil hij pleiten voor de inzet van professionele rattenjagers in en om de stallen. Rattengif is dan overbodig.

Bekendmaking: Johan de Jong is op 10 december 2022 overleden. Hij is 81 jaar geworden.
Zie ook bericht in de Leeuwarder Courant.