Industriële rattenbestrijding

Berichten van de Rattenjager

Afval-sorteer-fabriek. Afgelopen week werd ik door een bevriende ongediertebestrijder uitgenodigd bij een afval-sorteer-fabriek in het Noorden van het land. Hij heeft een contract met dit bedrijf voor de bestrijding van ratten, maar moet erkennen dat de ratten-populatie ondanks zijn inspanning is geëxplodeerd. In overleg met de opdrachtgever is besloten om te onderzoeken of het afschieten van ratten een methode kan zijn om de ratten-populatie tot normale proporties terug te brengen.

Plan van aanpak: De ongediertebestrijder heeft geëxperimenteerd met het afschieten van ratten en heeft deze methode met de opdrachtgever besproken. Samen hebben zij besloten om mij te vragen om mee te werken aan een proef met afschot van ratten in de sorteer-fabriek.

Proef op de som: Vroeg in de avond worden we rondgeleid in een grote hal met enorme bergen bedrijfsafval. Achterin staat een kolossale installatie waarmee het afval word gesorteerd en grondstoffen worden teruggewonnen. Terwijl het nog licht is kunnen we de ratten al horen en zien. Er zijn opvallend veel hele grote ratten. Sommige lijken oud te zijn en hebben schurfeterige en kale plekken. Ze zijn in ieder geval veel minder gezond dan de ratten, die ik doorgaans op boerderijen tegenkom.

Na de rondleiding krijgen we een kopje koffie in de bedrijfskantine en kunnen we ons klaarmaken voor de rattenjacht. Bij zonsondergang gaan de lichten uit en kunnen we aan het werk.

Duizend ratten. Als wij in de hal door onze thermische kijkers rondzien zijn we geschokt door de aantallen. En dat werden er in de loop van de avond alleen maar meer. Overal waar je kijkt lopen ratten ook heel dicht bij. Als je even stil blijft staan moet je oppassen dat je er niet op gaat staan als je weer wegloopt. Eenmaal bekomen van de schrik kiezen we ieder een positie om de ratten af te schieten.

Zichtbaar resultaat: De opdrachtgever wil het resultaat kunnen beoordelen en heeft een container voor de gedode ratten klaargezet. Het blijkt dat we veel ratten zien op en in de bergen met afval. Aanvankelijk schieten we alleen op de ratten, die op de vloer lopen en laag in de afvalberg zitten. Het idee is dan dan je deze na afloop opraapt en in de container gooit. Na een uurtje komen we tot de conclusie dat het veel effectiever is om de ratten in de afvalberg te gaan afschieten. Probleem is dan dat je deze niet als resultaat kunt overleggen. Omdat het om een proef gaat besluiten we om beide te doen.

De rattenbestrijder focust op de ratten op de vloer, maar pakt ook ratten in de afvalberg en ik ga voor de ratten in de afvalberg met een voorkeur voor ratten die laag zitten. Na zo’n 3 uurtjes jagen gaat rond middernacht het licht aan en gaan we op zoek naar de kadavers op de vloer en laag in de afvalberg. We komen dan tot zo’n 60 ratten in de container. Een flink aantal, maar we hebben veel meer geschoten.

Samen ruim 200 ratten. De teller voor mij staat op 120 gedode ratten. Dit is een berekening op basis van het aantal magazijnen (een magazijn bevat 10 kogeltjes). Ik heb 15 magazijnen leeg geschoten. Hoewel ik normaal vrijwel 100% raak schiet moet ik toegeven dat (door deze grote aantallen) de nauwkeurigheid wat afneemt. Ik ga uit van 80% en zo kom ik op 120 dode ratten. De rattenbestrijder heeft vooral de ratten op de vloer afgeschoten, maar heeft ook een aantal ratten in de afvalberg geschoten. Hij schat dat hij er 90 heeft afgeschoten.

Organisch afval?: Je zou zeggen dat bij het sorteren van het afval ook de dode ratten ergens in een bak terecht moeten komen. Bij nader inzien bedenken we dat er nog heel veel levende ratten zijn. Deze zullen hun dode kameraden ongetwijfeld opeten. Het enige wat je er dan van terugvindt is de kop, de vacht en de staart. Wij zijn benieuwd of deze door de sorteermachine netjes bij het organisch afval terecht zullen komen. Als dat zo is heb je alsnog een zichtbaar resultaat.

Ratten jagen is effectief! De rattenbestrijder is overtuigd van de effectiviteit van het rattenjagen en hij wil deze methode graag structureel gaan inzetten. Hij moet daarvoor in overleg met de opdrachtgever, omdat de kosten hoger worden. Er moeten afspraken gemaakt worden over nachtelijk toegang, over het werken in duo’s (alleen jagen in zo’n fabriek is te gevaarlijk) en over een manier om resultaten te meten en in rekening te brengen. Ik laat dit gesprek graag over aan mijn collega en hoop dat hij mij vaker gaat inzetten bij zijn klant. Ik ga er dan aan werken dat ook hier ieder kogeltje telt en mijn kill-ratio weer naar 100% gaat. Wordt vervolgd…….

Eén antwoord op “Industriële rattenbestrijding”

Reacties zijn gesloten.