Ratten in de stad

Berichten van de Rattenjager

Het lijkt erop dat het aantal ratten in de steden toeneemt. Steeds meer mensen bellen met ratten overlast in hun achtertuin. Vaak omdat er (bij de buren) dieren worden gehouden in volières of hokken of door een andere voedselbron in de directe omgeving.

Zo werd ik kort gelden gebeld door een vogelliefhebber met een volière waar ratten bij nacht rondscharrelen. De buren hadden ook overlast en wezen naar de vogelliefhebber. Het ging om een rij benedenwoningen met kleine ommuurde tuintjes, met meerdere voedselbronnen. De vogelliefhebber ruimt trouw iedere avond het voer op. Anderen deden dat kennelijk niet.

Om hier te kunnen helpen heb ik een aangepast wapen ontwikkeld dat op zeer korte afstand kan worden gebruikt en dat vrijwel geen geluid maakt. Hiermee kunnen ratten, vanuit huis door een deur of raam nauwkeurig worden afgeschoten zonder dat iemand hier iets van merkt.

Omdat sprake is van aan elkaar grenzende tuinen is het belangrijk om te jagen in de tuin waar de voedselbron voor de ratten is. Als de betreffende eigenaar niet wil meewerken, kun je een tijdelijke voerplaats in je eigen tuin creëren. Hier kunnen de ratten dan worden afgeschoten. Als meerdere bewoners in een rij rattenoverlast ervaren, kunnen zij ook samenwerken. Zo kan er in meerdere tuinen worden gejaagd en dat is effectiever. Zodra de rattenpopulatie tot aanvaardbare omvang is teruggebracht moeten alle voedselbronnen worden weggenomen om een nieuwe plaag te voorkomen.