Mijn aanpak bij rattenplagen

Feitelijk: Alles begint met een observatie om de situatie in beeld te krijgen. Daarvoor wordt een warmtebeeldcamera gebruikt. Met het overzicht wordt een aanpak voor de overlast voorgesteld.

Specifiek: Vooral de alfa-ratten worden in donker met een persluchtbuks met nachtzicht apparatuur afgeschoten. Het zijn deze “oude rotten”, die de rattenklemmen en lokdozen met urine markeren en zo de traditionele bestrijding tegenwerken. Als deze zijn uitgeschakeld lopen de jonge ratten weer in rattenvallen en worden ze gemakkelijke prooien voor roofdieren.

Bruine Rat door Zeynel Cebeci, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nauwkeurig: Er wordt zeer gericht geschoten met een speciaal loodvrij kogeltje, die de rat op slag doodt. De kogel blijft in de rat en veroorzaakt geen beschadigingen.

Proportioneel: Er wordt gewerkt met extreem lichtgewichte kogeltjes. Deze leveren op de korte afstanden precies genoeg energie voor “diervriendelijke” afschot.

Veilig: Het kogeltje is na 30 m ongevaarlijk voor mens, huisdier of inventaris. Daarmee is deze methode zeer veilig. Wij werken hiermee zelfs in tuinbouwkassen, restaurants, magazijnen en soms zelfs in woningen.

Zorgvuldig: Door voorzichtig bewegen en het gebruik van een geluidsdemper wordt voorkomen dat de (huis)dieren in de stal schrikken of de buren er iets van merken.

Op een erf bij voeropslag. Foto Bram Petraeus

Deskundig: Mensen bellen mij meestal bij uit de hand gelopen rattenplagen. Bestrijden is dan nodig. In aanvang wordt één avond per week gejaagd. Als (meestal na 3 weken) de rattenplaag bezworen is neemt de frequentie af of stopt het jagen. Intussen krijg ik inzicht in de oorzaken en kan adviseren over maatregelen om rattenoverlast in het vervolg te voorkomen.

Ecologisch: Ik streeft naar een natuurlijke balans en gebruik geen loden kogels of rattengif. Door het voorkomen van door-vergiftiging van roofdieren (uilen, wezels, honden en katten) kunnen deze meehelpen bij het beperken van het aantal ratten en muizen. Daarmee wordt het natuurlijke evenwicht hersteld en komen ratten- en muizenplagen minder voor.

Discreet: De privacy van mijn opdrachtgevers staat voorop. Ik werk alleen aan uw rattenoverlast en doe dat onzichtbaar voor de omgeving. Dus ook geen bedrijfsauto met reclame-uitingen.

Mijn verhaal: Mijn werkwijze is een afspiegeling van wie ik ben. Wil je meer over mij weten ga dan naar “Mijn verhaal“.

Verder lezen…… Kosten & Opbrengsten