Presentatie voor Vogelwacht

Op donderdag 27 oktober heb ik een presentatie gegeven op een vergadering van de Vogelwacht in Kollum. Deze vereniging bestaat al vanaf 1946, en is dus al meer dan 75 jaar actief bezig met de bescherming van vogels in het algemeen en weidevogels in het bijzonder.

Zij hebben mij uitgenodigd om wat te vertellen over het ecologisch bestrijden van ratten, waarbij het gebruik van rattengif wordt vermeden. Voorafgaand aan mijn presentatie heb ik kunnen luisteren naar een verslag van activiteiten van deze vereniging. Ik ben onder de indruk van wat er in Kollum en omstreken voor vogels wordt gedaan.

Ratslagmethode

In mijn presentatie heb ik het rattenjagen volgens de ratslagmethode uitgelegd en gesproken over de toepassing ervan bij de bescherming van vogels. Aanleiding is dat ratten ook weidevolgels bedreigen.

De vogelwachters gebruiken camera’s om de activiteiten rondom nesten van weidevogels in de gaten te houden. Ze kijken dan naar predatoren als roofvogels en marters die weidevogels en hun jongen belagen. Een verrassing is dat ratten flink schade toebrengen door de eieren te roven en jongen aan te vallen. De vraag was of een rattenjager daar wat aan kan doen.

Rattenbestrijding in de weilanden is typisch het domein van de jagers met een jachtakte en een draagverlof. Deze hebben een taak in het faunabeheer en daar hoort rattenbeheersing ook bij.

De ratslagmethode is meer gericht op het bestrijden van ratten in gebouwen en stedelijk gebied. Ik werk vooral op particulier terrein (op het erf) en in de stallen, kippenhokken, fabrieken, magazijnen en schuren. Ook in steden, bij restaurants, binnenplaatsen, achtertuinen en dergelijke.
Meer informatie over de ratslagmethode vindt u bij het collectief van RATTENJAGERS.NL.

Uilenwerkgroep Kollum

De volgelwacht houdt zich ook bezig met uilen populaties in Friesland. De Uilenwerkgroep van Kollum is onderdeel van een landelijke uilenwerkgroep. Via een van de vogelwachters ben ik in contact gekomen met Johan de Jong uit Beetsterzwaag.

Link naar website

Wij (mijn vriendin en ik) kregen de uitnodiging om te komen kijken bij het ringen van een nest jonge kerkuilen in Wetsens in Friesland. Zie ook op Facebook. Onderstaande foto’s zijn van Helma Sjamaar.

In het gesprek met Johan de Jong die de uilen heeft geringd blijkt dat hij wel degelijk een toepassing ziet voor de ratslagmethode. Hij weet uit ervaring dat veel kerkuilen slachtoffer worden van het rattengif dat op boerderijen wordt gebruikt. Vergiftigde ratten die ziek en dronken van de pijn op het erf ronddolen zijn een gemakkelijke prooi voor kerkuilen. Deze worden dan ook vergiftigd.

Landelijke uilenwerkgroep

Johan gaat onze werkwijze onder de aandacht brengen bij de landelijk uilenwerkgroep en van daaruit wil hij een nieuwsbrief doen uitgaan naar alle geregistreerde agrarische bedrijven waar uilenkasten zijn opgehangen. Daarin wil hij pleiten voor de inzet van professionele rattenjagers in en om de stallen. Rattengif is dan overbodig.

Bekendmaking: Johan de Jong is op 10 december 2022 overleden. Hij is 81 jaar geworden.
Zie ook bericht in de Leeuwarder Courant.

Eén antwoord op “Presentatie voor Vogelwacht”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *