Ook de gemeente Amsterdam heeft interesse

De gemeente Amsterdam is geïnteresseerd in het afschieten van ratten in de stad. Ik vind dat met mijn methode van schieten op korte afstand en beperkt vermogen er veel meer mogelijk is dan men denkt. Door de beperkte vuurkracht en het allerkleinste kaliber te gebruiken is het risico beperkt en aanvaardbaar.

Ik ben al een paar jaar actief in de grote steden en kan in gebouwen, achtertuinen en zelfs op binnenplaatsen van 5x5m ratten effectief aanpakken. Intussen geef ik trainingen om met name ongediertebestrijders op weg te helpen met deze methode van specialistisch rattenjagen.

AT5 (Mark Schrader) brengt de problemen rondom ratten goed in beeld en laat zien dat mijn methode in stedelijk gebied toepasbaar is. Vooralsnog kan dat alleen op particulier terrein. Als de gemeente medewerking verleend, dan kan de specialistische rattenjager ook in (afgezette) parken en plantsoenen rattenpopulaties tot natuurlijk omvang terugbrengen, zonder het ecosysteem te vernielen. Zeker nu de ratten hongerig rondscharelen na de ingestelde voerverboden in verschillende Amsterdamse stadsdelen.

In de strijd tegen rattenoverlast opperde de VVD onlangs om de beesten in het uiterste geval af te schieten. Maar hoe werkt dat eigenlijk? AT5 liep een avond mee met een rattenjager.

Cursus Schietvaardigheid voor rattenjagers

Ratslag rattenbestrijding, Training en Advies organiseert samen met Rattenbestrijding Fennema een cursus schietvaardigheid voor rattenjagers. De cursus duurt drie dagen van 12:00 uur tot 17:00 uur en wordt gegeven op de buitenbaan van schietvereniging Baarn & Omstreken in Baarn. Tussen de cursusdagen zit steeds één week voor huiswerk/oefenen.

De buitenbaan van schietvereniging Baarn & Omstreken in Baarn

Op de agenda staan…

De 25m baan die wij gaan gebruiken
 • Introductie: Rattengedrag, overlast en bestrijding
 • Wet en regelgeving
 • Houding en gedrag met wapens
 • Theorie over kogelbanen en ballistiek
 • Het doorrekenen van jouw luchtbuks
 • Baanregels/veiligheid
 • Het inregelen van jouw luchtbuks
 • Schietoefeningen op Zero-afstand
 • Schietoefeningen op variabele afstand
 • Toets schietvaardigheid

De cursus Schietvaardigheid wordt aangeboden aan professionele rattenjagers met een inschrijving bij de KvK of aan medewerkers in dienst van een professionele ongediertebestrijder. De nadruk van de cursus ligt op schietvaardigheid en daarmee is de cursus een aanvulling op de cursus “Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera & persdrukgeweer op basis van IPM” van KAD.

De initiatiefnemers zijn Jos Kruis en Henk Fennema en zij willen met deze training de schietvaardigheid van de aspirant en actieve rattenjagers verbeteren. Het behalen van de schietvaardigheidstoets is een extra onderbouwing bij de aanvraag van ontheffingen bij de provincies. Let op: Het is (nog) geen garantie voor een ontheffing.

Henk Fennema
 • Henk Fennema is een geweldige schutter op zowel vuur als luchtdrukwapens. Hij is secretaris en al 8 jaar basis trainer van de bij KNSA geregistreerde schietvereniging Baarn & Omstreken in Baarn. Henk heeft onlangs ook de cursus Rattenjagen van KAD gedaan en heeft een ontheffing van de provincie Utrecht.
 • Jos Kruis is een van de meest ervaren rattenjagers van Nederland en is ook expert op het gebied van luchtdrukwapens en ballistiek. Met zijn bedrijf Ratslag Rattenbestrijding is hij een bekende rattenjager. Jos heeft een ontheffing van de provincie Utrecht.

Cursusprogramma

De cursus wordt gegeven op de buitenbaan van schietvereniging Baarn & Omstreken in Baarn, een overdekte, maar wel open ruimte. Op de cursusdagen hebben we alle banen tot onze beschikking en zijn er geen andere schutters aanwezig. We beginnen met eenTry-out met 6 cursisten en twee cursusleiders. Wij gaan deze eerste ronde in met 6 geselecteerde cursisten. Kandidaten kunnen zich hier aanmelden met:

 • Naam, adres woonplaats
 • Bedrijf (ongediertebestrijding) of ZZP in Ongediertebestrijding
 • Eventuele ervaring als rattenjager en het gereedschap (luchtbuks, e.d.) dat je daarvoor gebruikt
 • Een motivatie waarom jij deze cursus nodig hebt.

Let op: Het gaat om een try-out! Wij gaan de kandidaten selecteren op basis van hun aanmelding en een telefonisch intakegesprek.

Als je nog niet echt begonnen bent (en ook geen luchtbuks hebt) gaan we bekijken of wij een set ter beschikking kunnen stellen. Op de tweede cursusdag moet je eigen materiaal hebben.

We geven afwisselend theorie in de vorm van een voordracht van een van de docenten en daarna praktijkopdrachten in groepjes van twee cursisten met begeleiding van de docenten. Aan het einde van de cursusdag worden instructies meegegeven voor meer verdieping, oefening en eventueel het aanschaffen van een goed (of beter) luchtdrukwapen en accessoires voor de schutter.

Op het einde van de laatste cursusdag kun je een schietvaardigheidstoets afleggen. Als je deze haalt wordt dit op het certificaat vermeld. Je mag ook nog een keer terugkomen voor de toets. De toets wordt overigens ook los aangeboden voor reeds actieve rattenjagers, zodat deze zich alsnog kunnen kwalificeren als schietvaardig.

Cursusbenodigdheden

 • Een persluchtwapen kaliber 4,5mm of 5,5mm maximaal 40 joule
  Neem ook jou persluchtfles mee en voldoende pellets
 • Een dag/nacht richtkijker op basis van Infrarood licht
 • Een geluidsdemper. Wij mogen op de beschikbare dagen geen overlast veroorzaken.
 • Een vierbeen schietstok.
 • Een flinke smartphone of een tablet met daarop de app “Hawke Chairgun Pro Mobile
 • Warme kleding, we staan droog…. Maar wel buiten.
 • Een paar boterhammen. Koffie en thee is beschikbaar (€ 1,00)
 • Toilet is aanwezig.

Kosten

Omdat het om een Try-out gaat brengen we voor de hele cursus een beperkt bedrag van € 450,- excl. BTW in rekening. Wij hopen dat de cursus succesvol is, zodat we bij volgende cursussen onze uren kunnen terugverdienen.

Cursusdata (Cursus is volgeboekt!!!)

Wij willen deze eerste cursus in mei 2021 organiseren op:

 • 1e cursusdag Zaterdag 8 mei van 12:00 uur tot 17:00 uur
 • 2e cursusdag Zaterdag 15 mei van 12:00 uur tot 17:00 uur
 • 3e cursusdag Zaterdag 29 mei van 12:00 uur tot 17:00 uur

Kijk op rattenjagers.nl voor meer over opleidingen….

Ratten afschieten in Amsterdam

Bericht van de Rattenjager

Krantenkop:

Foto van NRC-krantenkop

Raadslid Daan Wijnants (VVD) stelde afgelopen maandag vragen aan het stadsbestuur. Hij bepleit „hardere maatregelen voor rattenbestrijding.” Na lezing van een artikel in Trouw (11/3) over rattenjager Jos Kruis, die met een luchtbuks ratten afschiet in en rondom boerenschuren, confronteert hij het college met de vraag of ze „die hardere maatregelen wil inzetten”. Telefonisch laat Wijnants weten dat „zijn oproep het effect moet hebben van een alarmbel: de VVD wil dat de gemeente alles op alles zet om het rattenprobleem op te lossen. De aanwezigheid van ratten in huis tast het psychisch welbevinden aan.”

Bovenstaande artikel in het NRC heeft onder bekende (ratten)jagers in Nederland tot uiteenlopende reacties geleid, waarbij over het algemeen gesteld wordt dat luchtbuksen niet in de stad thuishoren. Ik ben het daarmee eens als het gaat om de jagers (met jachtacte), die met zware luchtbuksen en groot kaliber op verzoek van boeren ratten in de landerijen afschieten. Deze jagers schieten over relatief grote afstanden (20m tot 40m) op de ratten in de slootkanten en akkers. Dit kun je in een stad niet hebben.

De professionele rattenjager

Rattenjagers, die werken vanuit het perspectief van ongediertebestrijding kunnen in de stad wel degelijk aan de slag. Zij doen hun werk in fabrieken, stallen, melkerijen, supermarkten, magazijnen, erven, achtertuinen, kippenhokken en dergelijke met elektronische precisiewapens. Ik reken mijzelf tot deze categorie en ben het met Raadslid Daan Wijnants (VVD) eens dat het afschieten van ratten ook in Amsterdam mogelijk is en feitelijk al gebeurt.

Foto Bram Petraeus

Vooruitstrevende ongediertebestrijders hebben afschot aan hun instrumentarium toegevoegd. Zij hebben een professionele rattenjager in dienst of huren die in. Het rattenjager is dan onderdeel van hun totale aanpak. Naast de focus op het voorkomen van rattenoverlast kunnen zij bestrijden met rattenvallen en de nieuwe methode van afschot. Het gebruik van (het gevaarlijke en schadelijke) rattengif wordt hiermee teruggedrongen.

Anders dan de jager met jachtakte werkt een professionele rattenjager met een klein kaliber en minder vuurkracht. In een melkerij, bakkerij of fabriek moet je met grote precisie schieten om schade aan installaties (en het achtblijven van lood) te voorkomen. Door het geringe vermogen waarmee wordt geschoten zijn de risico’s voor de schutter en de omgeving verwaarloosbaar.

Geavanceerd computerondersteund persluchtwapen

De professionele rattenjager moet zeer nauwkeurig schieten en een rat zodanig kunnen raken dat deze pijnloos wordt gedood, het kogeltje in de rat blijft, de rat niet in een machine of installatie terecht komt en de rat uiteindelijk kan worden opgeruimd. Het persluchtwapen dat hij daarvoor gebruikt is een geavanceerd gereedschap, met een computerondersteund richt-systeem, waarmee een vaardige schutter over een afstand van 5 m tot 25 m een Euro-munt altijd vol kan raken.

Voorbeelden van rattenjagen in Amsterdam en Rotterdam

Ik heb in Amsterdam West een keer gejaagd voor een mevrouw met een volière in haar tuintje (van 6 m x 6 m). Zij woonde in een kleine benedenwoning en had de luxe van een minuscule achtertuin. Zij voerde de vogels in en om de volière en zorgde ervoor dat voor zonsondergang al het voer weer werd opgeborgen. Ondanks haar zorgvuldige aanpak kreeg zij van de buren het verwijt dat de rattenplaag waar alle bewoners onder lijden haar schuld was. Ik heb op haar verzoek tientallen ratten in haar tuintje afgeschoten. Uiteindelijk heb ik haar een instructie gegeven om met een eigen CO2-wapen de ratten vanaf de keukentafel zelf af te schieten. Ze schiet nog steeds zo’n 5 ratten per week en houdt daarmee de populatie in de buurt goed in de bedwang.

In Rotterdam heb ik in de wijk Feyenoord ratten afschoten in een wooncomplex met appartementen (4 hoog) met binnentuinen. Dit was een samenwerking van bewoners, die mij opdracht hebben gegeven om vanaf een galerij op de 1e verdieping ratten in alle binnentuinen van het complex af te schieten. Na twee ronden was het rattenprobleem opgelost. Zie ook Ratten bij Feyenoord.

Wat kan wel en niet in de stad?

Het gebruik van luchtdrukwapens is toegestaan op particulier terrein voor iedereen ouder dan 18 jaar. Met een ontheffing voor de Wet Natuurbescherming (afgegeven door de provincie) mag een luchtdrukwapen gebruikt worden voor het doden van ratten. Dit betekent dat een luchtdrukwapen niet is toegestaan in de openbare ruimte. Dus op straat, in parken, op pleinen en in plantsoenen kun je als rattenjager niet aan de slag. Dit is in de stad niet anders dan in de buitengebieden.

Maar er zijn heel veel plaatsen, die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Denk aan binnenplaatsen achter restaurants bij afvalcontainers met etensresten. Ook binnentuinen, dakterrassen en particuliere tuinen en parken, parkeerterreinen en dierentuinen die s-nachts zijn afgesloten. De rattenjager kan in opdracht van en met schriftelijke toestemming van de eigenaar hier goed aan de slag. Met zijn fluisterstille luchtdrukwapen kan hij in donker onopgemerkt zijn werk doen.

Als de rattenproblemen ernstig genoeg zijn kan de gemeente besluiten om parken tijdelijk af te sluiten om rattenbestrijders in de gelegenheid te stellen de populatie aan te pakken met een combinatie van methoden. In Parijs wordt dit al zo gedaan.

Samenvattend

Het terugdringen van rattenpopulaties is mogelijk door het wegnemen van voedselbronnen. Dit moet ook het uitgangspunt zijn. Paradox is dan dat de overlast aanvankelijk toeneemt. Immers de hongerige ratten gaan scharelen en worden meer waargenomen. Je moet daarom ook effectief kunnen ingrijpen om de hongerige populatie terug te brengen tot natuurlijke proporties. Het afschieten van ratten is dan de meest humane aanpak. In ieder geval humaner dan ratten uit te hongeren en om eten te laten vechten. En ook als je daarmee het gebruik van rattengif kunt voorkomen.

Ratslag in Nieuwe Dockumer Courant

Bericht van de Rattenjager

Er is een leuk artikel over de rattenjager van Ratslag verschenen in het weekblad van Dokkum en omstreken. Volg deze link voor het originele artikel.

Hieronder een kopie van de tekst uit de krant.

De kerkuil is vaak slachtoffer van rattengif.

Rattenjager Jos Kruis gebruikt geen gif

 24 februari 2021 om 09:28 uur

Ternaard – Ratten trekken door kou en honger naar het erf en schuren op zoek naar voedsel. Vooral stallen, kippenhokken en volières trekken het ongedierte aan. In de winter is er meer overlast van ratten. Jos Kruis is een ecologische rattenjager uit Ternaard en ziet de toename van rattenoverlast. Hij schiet ratten met behulp van een elektronisch persluchtwapen en nachtzicht-apparatuur en doet dat vooral bij agrarische bedrijven. Dit werkt beter in situaties waarin ratten mee-eten met de stal- en huisdieren.

Ratten vinden het dierenvoer veel lekkerder en gezonder dan de gif- en lokstoffen in de lokdozen. Met zijn ecologische aanpak worden de bedrijven verlost van de administratieve rompslomp rond het gebruik van rattengif. Dus: geen bestrijdingsplan, geen ontheffingen en geen inspecties. En belangrijker, zonder gif geen onnodig lijden en geen risico op doorvergiftiging en ongelukken met huisdieren.

Een voordeel van rattenjagen is dat de dode ratten worden verzameld. Hierdoor weten klanten precies waarvoor zij betalen. Verder doet Jos vrijwel onzichtbaar en onhoorbaar zijn werk. Hij kan met zijn nachtzicht apparatuur in donker het erf afspeuren en de ratten met zijn fluisterstille wapen onopgemerkt afschieten. Hierdoor blijven de stal- en huisdieren rustig en hebben buren en voorbijgangers niets in de gaten.

Als je hem belt komt hij vrijblijvend kijken waar ratten zitten en welke schade ze hebben aangericht. De jager maakt dan een inschatting van wat er moet gebeuren. Als de klant akkoord is, gaat hij dezelfde avond al aan de slag. Meestal is na 3 weken (een avond per week) de rattenplaag bezworen. De rekening (een vast bedrag per afgeschoten rat) stuurt hij pas als de klant tevreden is. Adviezen en instructies voor maatregelen om rattenplagen te voorkomen zijn gratis. En, als er ondanks de maatregelen toch nog ratten worden gezien komt hij nog wel een avondje langs.

Op de website ratslag.nl legt deze professionele rattenbestrijder uit waarom afschieten veel effectiever is dan bestrijding met klemmen of gif. Hij is lid van ERANED (Vereniging van Ecologische Rattenjagers Nederland) en pleit voor het volledig uitbannen van gif bij de bestrijding van knaagdieren.

Jos is 10 jaar geleden als hobby begonnen met rattenjagen bij een opdrachtgever die veel uilen op het terrein had. Sindsdien is hij in de ban van de uilen. Zijn ervaring met uilen en het plaatsen van uilenkasten verklaren zijn ook grote weerzin tegen ratten- en muizengif. Hij vindt dat je uilen moet stimuleren om op het erf te komen jagen. Met name kerkuilen eten veel muizen en jonge ratjes.

De rattenjager is ook een goede verteller. Zijn website gebruikt hij ook als dagboek. Hij schrijft graag verhalen en neemt zijn lezers mee op zijn nachtelijke avonturen. Meer info: www.ratslag.nl of 06-51402850.

Roof-website of Afroom-website?

Bericht van Rattenjager Jos Kruis.

Beroepsgroepen hebben last van Websites die potentiële klanten naar zich toe trekken. Ik was daarom blij toen ik onderstaand nieuwsbericht las over een maatregel van Google om malafide slotenmakers te weren uit de zoekresultaten. Als ZZP’er heb ik last van websites die hoog in de Google zoekresultaten verschijnen en die niets anders doen dan klanten afvangen en doorverwijzen. Ik noem ze Roof-websites omdat ze de markt van een beroepsgroep afromen zonder daar iets voor te doen.

Zie onderstaande link voor het hele verhaal…

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5214147/google-sloten-maker-slot-maken-slotenmaker

In dit geval gaat het om een situatie waarin agressieve slotenmakers klanten veel geld laten betalen door te intimideren. Kennelijk moet het zover komen voordat Google ingrijpt. Deze slotenmakers betalen veel geld om hun websites en advertenties boven in de zoekresultaten van Google te krijgen.

Wat veel klanten niet weten is dat tegenwoordig vrijwel alle beroepsgroepen worden geplaagd door Roof-websites. Ik merk het zelf als ongediertebestrijder. Ik moet heel veel moeite doen om als lokale rattenjager in Houten überhaupt gevonden te worden op Google. Nu ben ik een ICT-specialist en ben in staat om mijn website vindbaar te maken. De gemiddelde lokale ongediertebestrijder heeft deze kennis niet en heeft ook niet de middelen om deze kennis in te huren.

Dat geldt niet voor gespecialiseerde Roof-websites. Voor iedere beroepsgroep zijn dergelijke rovers opgestaan. Het recept is simpel en bestaat uit de volgende stappen:

 • Je maakt een aantrekkelijke website die met veel deskundigheid zo wordt ingericht dat de site hoog scoort in de zoekresultaten.
 • Dan start je een kostbare en agressieve reclame campagne om alle klanten naar jouw site te trekken.
 • Vervolgens benader je ongediertebestrijders, die hun klanten voortaan via de website toegespeeld krijgen. Natuurlijk tegen betaling van een kleine vergoeding.
 • Zodra de Roof-website de markt in handen heeft gaan de vergoedingen omhoog. Het verdienmodel begint te lopen zonder dat de website toegevoegde waarde levert.
 • Het model wordt verder uitgebouwd door meer Roof-websites onder andere namen te lanceren (of over te nemen) die ook overkomen als ongediertebestrijdingsbedrijven. Klanten denken dan dat er concurentie is terwijl het gewoon hetzelfde bedrijf is dat intussen de complete markt afroomt.

De huidige praktijk onder ongediertebestrijders is dat Roof-websites voor iedere nieuwe klant zo’n €25,- in rekening brengen bij de lokale ongediertebestrijder die dan ook nog dankbaar moet zijn. Deze worden natuurlijk bij de klant in rekening gebracht.

Roof-websites herkennen. Het is belangrijk voor potentiële klanten om dergelijk websites te vermijden en even verder te kijken naar de lokale rattenbestrijder waar ze naar zoeken. De rovers zijn gemakkelijk herkennen.

 • De website heeft een pakkende algemene naam
  • Ongediertebestrijding
  • Meldpuntongedierte
  • Beestjeskwijt
  • Ongedierteoffertes
  • Etc…
 • De websites komen altijd tevoorschijn. Ook als je naar een ongedierte bestrijder in jouw dorp zoekt.
 • De dienstverlener werkt in heel Nederland.
 • Je moet contact zoeken met een invulformulier of een algemeen 088 of 0900 nummer.
 • Je krijgt de indruk dat je met één groot bedrijf te maken hebt.

Sommige (zoals ongedierteoffertes) maken geen geheim van hun structuur en zorgen voor meerdere offertes van lokale ongediertebestrijders. Deze site hoort onder de vlag van Homedeal, die voor alle beroepsgroepen websites heeft. Homedeal heeft ook verhuisoffertes, architectoffertes en nog 40 andere beroepen. Het verdienmodel is echter hetzelfde. Afromen van de markt zonder zelf toegevoegde waarde te leveren. Of althans heel weinig.

Wat kunnen we hiertegen ondernemen?

Ik denk dat kleine ondernemers en ZZP’ers zelf verenigingen of coöperaties moeten oprichten om elkaar te helpen aan klanten. Zij kunnen samen een website voor hun beroepsgroep (laten) ontwikkelen, die het kan opnemen tegen de roofwebsites. Verder kan de vereniging zelf de markt informeren en potentiële klanten waarschuwen voor de prijs opdrijvende Roof-website. Misschien kan de vereniging de dialoog met Google voeren over het weren van Roof-websites voor hun beroepsgroep.

Twee beroepsgroepen zijn al aan de slag. De bonafide slotenmakers hebben hun eerste overwinning geboekt op de rovers. De professionele Rattenjagers zijn ook bezig met hun collectief RATTENJAGERS.NL en nemen de handschoen op tegen Roof-websites.

Rattenjagen in de sneeuw

Bericht van de Rattenjager

Houten, 9 februari 2021. Kort voor zonsondergang reed ik het erf op van een particulier langs het Amsterdam-Rijnkanaal voor een intakegesprek. Het gaat om een familie met nogal wat huisdieren. Ik wordt begroet door honden en tijdens de rondleiding komen we langs een kippenhok, twee varkens, twee pony’s en een paard. Er lag nog een flink pak sneeuw en dat maakte het zoeken naar rattensporen wel heel gemakkelijk.

Rattensporen in de sneeuw
Rattensporen in de sneeuw

Over het hele erf vonden we sporen van ratten. Na de rondleiding kwamen we tot de afspraak dat ik dezelfde avond zou beginnen met de rattenbestrijding.

Lekker de kachel aan

De zon was intussen al onder aan het gaan en ik had avondeten bij me in de camper. Na het eten heb ik me klaargemaakt voor de jacht en ik hoefde niet lang te wachten voor ik de eerste ratten al zag verschijnen bij de paarden-mesthoop. Na anderhalf uur had ik al 7 ratten afgeschoten. Het was intussen tegen 21:00 uur en ik had het idee dat er nog wel een paar ratten zaten. Ik heb besloten om in mijn camper te overnachten, zodat ik nog een ronde kon jagen.

Uiteindelijk een prima resultaat met 12 dikke ratten. Volgende week nog een rondje en dan denk ik dat het rattenprobleem voor deze mensen is opgelost.

Als dank kreeg ik dit gehaakte ratje cadeau.

Ratten jagen tijdens Corona gaat gewoon door

Bericht van de Rattenjager

Tot de invoering van de avondklok had ik als rattenjager geen enkele hinder van de Corona epidemie. In tegendeel. Omdat veel mensen thuis zijn worden ratten in de achtertuin eerder opgemerkt. Met name particulieren belden relatief vaker dan de agrarische bedrijven. Ik heb de indruk dat mensen met een volière of kippenhok zich nu meer opwinden over binnendringende ratten. Omdat dit soort rattenbestrijding mijn specialisme is ben ik blij met de extra aanvragen.

Camper van de rattenjager
‘s-Avonds in de camper. Foto Bram Petraeus

Maar de avondklok is een ander probleem. Bestaande en Potentiële klanten denken dat ik nu niet meer kan jagen. Ik merk dat in het aantal telefoontjes. Maar dat hoeft niet!!! Ik kan nog steeds gewoon mijn werk doen. Ik heb de benodigde papieren om na 21:00 uur op straat te zijn. Bovendien werk ik in de winter vanuit mijn kleine camper. Deze zet ik op het erf of de oprit en zet lekker de verwarming aan. Dit heeft als voordeel dat ik af en toe even kan opwarmen en een kopje koffie kan zetten. Als ik ver van huis ben en het laat wordt dan blijf ik ook wel slapen. Ik rijd dan de volgende morgen naar huis. Ik vermijd dan ook de aanhoudingen onderweg, waarbij ik steeds weer moet uitleggen waarom ik op straat ben.

Dus: Bel gerust met uw rattenproblemen en ik kom hoe dan ook helpen!